Program 500+ a zdolność kredytowa

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut
Program 500 + to głośny temat wzbudzający wiele emocji nie tylko wśród osób zainteresowanych świadczeniem, ale również Polaków będących poza grupą docelową. Od początku projekt miał zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Mimo to wszedł w życie i, co by o nim nie myśleć, zasila budżety domowe wielu gospodarstw o zauważalną sumę pieniędzy. Co więcej, w niektórych sytuacjach wpływa również na zdolność kredytową rodziców. Sprawdźmy więc, na jakich zasadach funkcjonuje program 500+.
program 500

Spis treści:

Na czym polega program 500+ ?

Program 500+ to jeden z najszerzej i najgłośniej komentowanych projektów prospołecznych od lat. Chodzi tu nie tylko o kwestie polityczne, które zawsze budzą wiele emocji, ale też o skalę finansowania. Nie da się ukryć, że 500 zł to poważny zastrzyk gotówki. Gdyby rząd, zamiast takiej sumy, zaproponował, dla przykładu, 100 zł, prawdopodobnie zainteresowanie tematem byłoby mniejsze. Istnieje też szansa, że samych beneficjentów programu, mimo spełniania jego warunków byłoby mniej, ponieważ kwota nie motywowałaby aż tak bardzo do podjęcia wysiłku związanego z wypełnieniem i złożeniem wniosku. Jaki jest cel programu? Ma on za zadanie poprawić sytuację materialną polskich rodzin oraz przyczynić się do zwiększenia dzietności, która, na przestrzeni lat znacznie spadła. Co ciekawe ostatnio rząd wprowadził kolejny program mający w założeniu zwiększyć dzietność, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

500 zł na dziecko – zasady

Kwota zapomogi, jaką zakłada program Rodzina 500 plus, jest na tyle wysoka, że aby ją otrzymać, należy spełnić szereg warunków. Jednak 1 lipca 2019 roku obniżono kryteria i teraz wsparcie finansowe mogą otrzymać rodzice wychowujące nawet jedne dziecko. Ponadto nie trzeba spełniać kryterium dochodowego, a podczas składania wniosku nie będą potrzebne zaświadczenia o dochodach. Ogromną zaletą rządowego wsparcia finansowego jest to, że nie podlega opodatkowaniu. Beneficjenci otrzymują pełną sumę pieniędzy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zapomoga ma charakter długofalowy. Oznacza to , że jeżeli nic się nie zmieni, rodziny objęte programem będą dostawać pieniądze do czasu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności. Przez ten okres przyznane 500 zł na miesiąc ma za zadanie pokryć koszty związane z utrzymaniem potomków. Teoretycznie ośrodki pomocy społecznej mogą zgłosić nieprawidłowości w wydawaniu tych pieniędzy, jednak praktyka pokazuje, że dzieje się to niezwykle rzadko.

Program 500 plus – warunki przyznawania świadczenia

Projekt ustawy, mówiący o pomocy państwa w procesie wychowywania dzieci, wyraźnie wskazuje grupę beneficjentów programu Rodzina 500 Plus. Świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie, można otrzymać na drugie dziecko (i kolejne) oraz od 1 lipca 2019 roku pierwsze. Za dziecko uznaje się dziecko własne, adoptowane, dziecko współmałżonka i dziecko znajdujące się pod opieką prawną do momentu osiągnięcia pełnoletniości. Pieniądze na nie mogą pobierać rodzice, opiekunowie faktyczni i prawni osoby niepełnoletniej. Wartość świadczenia nie ulega zmianie wraz z wiekiem wychowanków – więcej niż 500 zł otrzymamy wyłącznie wtedy, gdy doczekamy się kolejnych pociech. 

Jak złożyć wniosek 500+ ?

Wniosek o przyznanie świadczenia 500 zł może złożyć jeden z rodziców, oboje, opiekunowie prawni lub osoby rzeczywiście opiekujące się dzieckiem. Dokumenty należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy właściwym dla miejsca zamieszkania tego, kto stara się o zapomogę. Wraz z wnioskiem musimy złożyć zaświadczenia o dochodach każdego pracującego członka rodziny (dotyczy to również zysków z gospodarstwa rolnego). Jeśli zajdzie wątpliwość, czy dostarczona dokumentacja jest zgodna z prawdą, pracownicy zajmujący się weryfikacją wniosków mogą przeprowadzić wywiad. Jego negatywny wynik będzie skutkował odmową przyznania świadczenia.

Czy program 500+ poprawia naszą zdolność kredytową?

Z jednej strony można powiedzieć, że z pewnością program 500+ poprawia zdolność kredytową Polaków, z drugiej jednak pojawiają się wątpliwości. Nie da się ukryć, że 500 zł to dodatkowy zastrzyk gotówki, który mimo przeznaczenia na potrzeby dzieci odciąży nasz budżet i pozwoli wyjść na prostą. Co to oznacza? Dzięki otrzymywanym pieniądzom możemy wyznaczyć w comiesięcznym zestawieniu wydatków i zarobków kwotę na uregulowanie zaległości, przeterminowanych produktów finansowych. W ten sposób usuwamy ze swojej historii kredytowej negatywne informacje, a nasza zdolność finansowa pnie się w górę.

Czy program 500+ pomoże przy wnioskowaniu o kredyt?

Tutaj należy wspomnieć o sytuacji, kiedy program Rodzina 500 plus nie zmienia znacząco naszej sytuacji. Mamy tu na myśli proces wnioskowania o kredyt mieszkaniowy lub kredyt hipoteczny. Są to zazwyczaj długoterminowe zobowiązania, których okres kredytowania może sięgać nawet 35 lat. Dlatego też warunkiem udzielenia takiego zobowiązania jest stabilna sytuacja finansowa. Czy 500+ taką zapewnia? Otóż do osiągnięcia przez dzieci pełnoletności być może tak, ale później dopływ pieniędzy zostaje odcięty. Tak więc, pod względem budżetu domowego pomoc wynikająca z programu 500+ jest długofalowa. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę zobowiązanie hipoteczne względem banku, będzie ona tymczasowa i nie zmieni naszej zdolności kredytowej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczek oraz kredytów gotówkowych.

Czy pożyczka na 500+ jest możliwa?

Załóżmy, że szczęśliwie przeszliśmy proces składania oraz weryfikacji wniosków o 500+ i jest już nam ono wypłacane. Część rodziców będzie je wykorzystywało do opłacania bieżących potrzeb dzieci. Inni natomiast zdecydują się na odkładanie pieniędzy na przyszłość. Znajdą się również tacy, którzy by pomnożyć swój kapitał, będą je inwestować. Z całą pewnością trafimy też na grupę beneficjentów programu korzystających z podwyższonej (z tytułu otrzymywania dodatkowych 500 zł) zdolności kredytowej i zdecyduje się na wzięcie pożyczki w banku lub firmie pożyczkowej. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać taki krok, jeśli tylko pozyskane środki zostaną przeznaczone na potrzeby dziecka – nowy komputer, wyjazd na obóz językowy, opłacenie zajęć sportowych.

Miesięczne przychody większe o 500 zł nie zawsze mogą wystarczyć na sfinansowanie takich przedsięwzięć. Wtedy pożyczka na 500+ wydaje się uzasadnionym posunięciem. Świadczenie 500+, jako że przyznaje się je do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, to dla banku wiarygodne źródło dochodu w przypadku zobowiązań krótkoterminowych. Dlatego też nie powinny wystąpić problemy z otrzymaniem kredytu konsumenckiego w ING Banku Śląskim czy innej instytucji. Podobnie w przypadku firm pożyczkowych. Skoro większość z nich, jak Wandoo, nie wymaga od klientów nawet zaświadczeń o dochodach, nie będzie ich interesowało, czy są oni beneficjentami programu 500+ czy nie.

Program 500+ nie tylko poprawia jakość życia polskich dzieci, bo ich rodzice otrzymują środki na zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb, ale również wyraźnie przekłada się na zwiększenie komfortu życia całych rodzin. Dzięki dodatkowej gotówce wzrasta zdolność kredytowa rodziców i opiekunów, mogą więc swobodniej niż kiedyś korzystać z produktów bankowych.  Natomiast pożyczki i kredyty to szansa na zakup niedostępnych do tej pory pomocy naukowych i finansowanie wyjazdów, o których do tej pory dzieci mogły tylko pomarzyć.

Poniżej przedstawiamy listę pożyczek, które udzielane są na dobrych warunkach, a do otrzymania pożyczki nie będą nam potrzebne zaświadczenia z miejsca pracy.

Pożyczka na 500+

Ostatnia aktualizacja artykułu: 2 lutego 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły