Jak odwołać się od wezwania do zapłaty abonamentu RTV?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Abonament RTV wciąż uiszcza tylko niewielki odsetek Polaków. Osoby posiadające odbiornik radiowy lub telewizyjny są zobowiązane do wnoszenia odpowiednich opłat za korzystanie z tych urządzeń. Z uwagi na częste unikanie płatności za abonament RTV, poczta polska wysyła do osób fizycznych i firm swoich kontrolerów, którzy sprawdzają, czy w firmie, domu, a nawet w samochodzie posiadamy jakikolwiek odbiornik RTV, a także czy jest on zarejestrowany i czy uiszczamy na bieżąco związane z nim opłaty. W sytuacji, kiedy wykryją nieprawidłowości, musimy liczyć się z koniecznością zapłaty kary. Jak jednak odwołać się od wezwania do zapłaty abonamentu RTV?

telewizor

Kto może otrzymać wezwanie do zapłaty abonamentu?

Polskie przepisy ściśle określają zasady dotyczące opłat za abonament RTV. Dlatego większość osób posiadających jakikolwiek odbiornik w domu, w firmie, w samochodzie lub innym lokalu, zobowiązana jest do regulowania abonamentu RTV. Z tego powodu osoby, które unikają tej opłaty, muszą liczyć się z tym, że pewnego dnia znajdą w swojej skrzynce wezwanie do zapłaty abonamentu RTV. Taki nakaz może być skierowany przede wszystkim do:

  • osób, które mają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny i przestały opłacać abonament RTV, 
  • właścicieli różnego rodzaju odbiorników, którzy nie tylko nie opłacają abonamentu RTV, ale także nie zarejestrowali ich na poczcie.

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV, mogą otrzymać osoby, których gospodarstwa domowe lub lokale zostały skontrolowane przez pracowników poczty polskiej. Warto jednak wiedzieć, że nie musimy wpuszczać kontrolera do naszego domu. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku osób, które wzięły dofinansowanie na kupno dekodera lub telewizora, ponieważ wówczas trudno jest wykazać, że nie korzysta się z takiego sprzętu.

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV – co robić?

Osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty abonamentu RTV, często nie wiedzą, co robić i w jaki sposób złożyć odwołanie od egzekucji. Pismo z nakazem zapłaty zazwyczaj przychodzi z urzędu skarbowego i nie powinno być przez nas ignorowane, ponieważ niezapłacenie kary w terminie i nieodwołanie się od egzekucji, może skończyć się nawet wizytą komornika w naszym domu. Warto więc dokładnie przeczytać takie pismo i sprawdzić, jaką karę otrzymaliśmy. 

Zazwyczaj najpierw na drodze administracyjnej wydawana jest decyzja o nakazie rejestracji odbiornika. Niezależnie od tego, kiedy pojawił się on w domu, jesteśmy wtedy zobowiązani do zapłacenia miesięcznego abonamentu. Dodatkową karą w 2022 roku była 30-krotność miesięcznego abonamentu, czyli zwykle 600 zł. W 2023 roku w związku z podwyższeniem opłaty za miesięczny abonamentu kary również będą zwiększone. Od stycznia 2023 grzywna będzie wynosić w przypadku radioodbiornika 261 zł a telewizora lub telewizora i radioodbiornika 861 zł.

Jak złożyć odwołanie od egzekucji kary za abonament RTV?

Osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty abonamentu RTV, mogą złożyć odwołanie od egzekucji. Dlatego, mimo że poczta polska nałożyła na nich karę, to mają kilka możliwości odwołania się od tej decyzji, w przypadku kiedy:

  • kara dotyczy okresu przedawnionego, czyli 5 lat,
  • posiadacz odbiornika ma więcej niż 75 lat, jest niepełnosprawny lub posiada rentę inwalidzką,
  • w trakcie kontroli doszło do nieprawidłowości.

W przypadku tego ostatniego punktu umorzenie abonamentu jest możliwe, wtedy kiedy dowiedziemy, że odbiornika używamy wyłącznie po to, aby korzystać na przykład z popularnych platform streamingowych i urządzenie to nie odbiera żadnych kanałów telewizyjnych. Takie odwołanie jednak zazwyczaj skuteczne jest tylko w przypadku telewizorów starszego typu, które nie mają wbudowanych anten. W przypadku modeli Smart TV istnieje duża szansa, że nasze odwołanie zostanie odrzucone. Osoby, które już wiedzą, jak uniknąć kary, powinny sporządzić odpowiednie pismo i skierować je do poczty polskiej. Rozpatrzy je z kolei Minister właściwy do spraw łączności. Dokument taki należy sporządzić w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o grzywnie.

Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV a odwołanie do sądu

Od kary za nieopłacony abonament RTV lub za niezarejestrowany odbiornik nie można odwołać się od razu do sądu. Najpierw odpowiednie pismo należy skierować do Ministra Infrastruktury. Dopiero, wtedy kiedy wyda on rozstrzygnięcie w sprawie naszego odwołania, wówczas sprawę można skierować do sądu administracyjnego.

KRRIT a umorzenie odsetek 

W sytuacji, kiedy musimy zapłacić karę związaną z abonamentem RTV i jest ona bardzo wysoka, wówczas możemy złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozłożenie takiej należności na raty. W szczególnych sytuacjach KRRIT może nawet umorzyć taki dług. Na jej stronie można znaleźć uchwałę, która określa warunki na jakich przyjmowane są takie wnioski. KRRIT rozkłada karę na raty, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza miesięcznie: 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie wieloosobowym, 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie jednoosobowym.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły