Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Odstąpienie od umowy SuperRata

Odstąpienie od umowy SuperRata

Pożyczka ratalna w firmie SuperRata to minimum formalności oraz prostota wnioskowania. Wystarczy wybrać kwotę pożyczki oraz okres kredytowania, a potrzebne pieniądze mogą pojawić się na naszym koncie nawet w 15 minut. Firma SuperRata działa wyłącznie w Internecie, a to oznacza, że nie potrzebujemy dodatkowych przelewów, dokumentów czy kuriera. Wszystkie formalności załatwimy w kilka minut przy użyciu komputera, telefonu lub tabletu. A co jeśli okaże się, że taką pożyczkę wzięliśmy pod wpływem emocji i po pewnym czasie zaczęliśmy żałować podjętej decyzji? Jest na to sposób! Jeśli nie minęło jeszcze 14 dni od momentu zaciągnięcia zobowiązania, mamy prawo odstąpić umowy. W tym celu warto zapoznać się z przepisami ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, które regulują działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki SuperRata?

Ważny zapis art. 53.1. ustawy o Kredycie Konsumenckim gwarantuje pożyczkobiorcom prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Może to zrobić każdy, bez podawania przyczyn takiej decyzji. Jeżeli dokonamy tego w wyznaczonym terminie, umowę pożyczki będzie uznawało się za niezawartą. Odstąpienia w firmie SuperRata dokonuje się przez złożenie pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu na piśmie. Ze względu na to, że firma SuperRata działa wyłącznie online, wzór takiego oświadczenia powinien być udostępniony na oficjalnej stronie pożyczkodawcy. Jeżeli nie zostało to uczynione lub mamy problem z odnalezienie takiego dokumenty, możemy skorzystać z uniwersalnych wzorów odstąpienia, przygotowanych przez ekspertów naszego serwisu. Pliki w formacie PDF i DOCX znajdują się w dalszej części tego wpisu.

Wypowiedzenie umowy SuperRata

Pożyczkodawca może wypowiedzieć nam umowę pożyczki ratalnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • braku spłaty raty pożyczki w terminie zgodnym z harmonogramem spłaty,
  • w momencie powstania zaległości w spłacie pożyczki ratalnej w wysokości odpowiadającej dwóm pełnym ratom,
  • przedłożenia przez nas fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
  • złożenia nieprawdziwego oświadczenia mającego istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki ratalnej.

Wraz z wypowiedzeniem umowy będzie ciążył na nas obowiązek zwrotu całego zobowiązania wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

Zobacz:

 

Odstąpienie od umowy SuperRata – konsekwencje

W momencie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani zwrócić pożyczkodawcy całą kwotę na jaką wzięliśmy pożyczkę ratalną wraz z odsetkami. Zwrot powinien nastąpić na rachunek bankowy pożyczkodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Dniem spłaty zobowiązania jest dzień przekazania środków pieniężnych pożyczkodawcy.

W razie opóźnienia w zwrocie, wypłacona nam kwota pożyczki ratalnej staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane będą odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym), począwszy od 31 dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty. Aktualna maksymalna stopa procentowa odsetek za opóźnienie wynosi 14%.

Odstąpienie od umowy SuperRata – jak dostarczyć pismo?

Odstąpienia od umowy pożyczki w SuperRata dokonuje się poprzez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie na adres korespondencyjny oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pożyczkodawca udostępnia nam również możliwość wysłania dokumentu na adres poczty elektronicznej. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem – oznacza to, że jeżeli zdecydujemy się wysłać oświadczenie o odstąpieniu, korzystając z usług tradycyjnej poczty, liczy się data na stemplu, a nie moment dotarcia listu do pożyczkodawcy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajdziemy przede wszystkim w załączniku do naszej umowy ramowej pożyczki, jak również na oficjalnej stronie internetowej pożyczkodawcy – superrata.pl – gdzie wszystkie potrzebne dokumenty zostały umieszczone w zakładce “umowa” na samym dole strony głównej.

Biuro Obsługi Klienta firmy SuperRata pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 17:00. W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących procesu rezygnacji z umowy, możemy skontaktować się z konsultantami firmy telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

Pobierz dokument PDF odstąpienia od umowy pożyczki:

Pobierz dokument odstąpienia od umowy pożyczki w formacie docx:

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane SuperRata

SuperGrosz Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Telefon: 22 102 16 00

E-mail: kontakt@superrata.pl

REGON:  360301004

NIP: 5252607460

KRS: 0000551150