Odstąpienie od umowy SohoCredit

natalia  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą soho credit

Odstąpienie od umowy SohoCredit

SohoCredit jest firmą udzielającą chwilówek online, należącą do spółki Rapid Finance obecnej w wielu krajach Europy. Swoją działalność na polskich rynku firma rozpoczęła w 2011 roku. Głównym produktem SohoCredit są krótkoterminowe pożyczki chwilówki, które możemy wziąć bez wychodzenia z domu, korzystając z urządzenia podłączonego do Internetu. Pożyczkę możemy zaciągnąć na kwotę od 100 do 4000 zł na okres wynoszący maksymalnie 30 dni. Z kolei, jeśli po wzięciu chwilówki postanowimy zrezygnować z podpisanej umowy, możemy to zrobić na podstawie przepisów zawartych w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki SohoCredit?

Odstąpienie od umowy chwilówki w SohoCredit następuje po złożeniu pożyczkodawcy w formie pisemnej stosownego oświadczenia. Należy to zrobić skutecznie, albowiem w razie jakichkolwiek nieprawidłowości, to na nas ciąży obowiązek udowodnienia dostarczenia takiego zawiadomienia. Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy pożyczki powinien znajdować się na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy.
Zgodnie z załączonym wyżej artykułem ustawy o Kredycie Konsumenckim, wypełnione oświadczenie należy złożyć w terminie do 14 dni od chwili podpisania umowy. Rezygnacja z umowy jest dobrowolna i nie wiążę się ze składaniem dodatkowych wyjaśnień dotyczących podjętej przez nas decyzji.

Wypowiedzenie umowy SohoCredit

Pożyczkodawca może wypowiedzieć nam umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • nieterminowej spłaty pożyczki wraz z wymagalnymi należnościami,
  • podania przez nas nieprawdziwych informacji i danych niezbędnych do jego właściwej weryfikacji i oceny zdolności kredytowej,
  • gdy nasza ocena zdolności kredytowej jest negatywna

Wraz z chwilą wypowiedzenia umowy, zostanie nałożony na nas obowiązek spłaty całego zobowiązania.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy SohoCredit – konsekwencje

Wiele instytucji pożyczkowych, w momencie gdy zdecydujemy się na odstąpienie od umowy, dolicza pożyczkobiorcom opłaty lub prowizje. Podczas rezygnacji z umowy w SohoCredit musimy liczyć się z zapłaceniem odsetek kapitałowych liczonych od dnia wypłaty pieniędzy do czasu zwrotu pożyczki.
Kwota odsetek kapitałowych, zostanie nam podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Może się ona nieznacznie różnić od łącznej kwoty odsetek kapitałowych, wskazanych w indywidualnie uzgodnionych warunkach umowy, w odniesieniu do okresu, na który została udzielona pożyczka. Z kolei w razie opóźnienia w spłacie (ponad 30 dni), firma pożyczkowa może naliczyć nam dodatkowe odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.

Odstąpienie od umowy SohoCredit – jak dostarczyć pismo?

Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem złożymy, pod adresem pożyczkodawcy, oświadczenie o odstąpieniu. W trakcie dostarczenia takiego dokumentu, jednocześnie zobowiązujemy się do zwrotu całej pożyczonej kwoty wraz z odsetkami kapitałowymi za okres od dnia jej wypłaty do czasu spłaty. W umowie ramowej SohoCredit znajdujemy informację, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinniśmy wysłać na adres pożyczkodawcy. Firma udostępnia nam również możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do umowy, której przykładową treść możemy znaleźć na oficjalnej stronie pożyczkodawcy w zakładce “Warunki Umowy”. Oświadczenie należy wydrukować i wypełnić, wpisując w wyznaczone miejsca nasze dane osobowe, adres, numer i serię dowodu osobistego, numer pożyczki oraz datę zawarcia umowy.
W razie problemów z odnalezieniem wymaganego formularza odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z poniższych uniwersalnych wzorów, dostępnych w formacie PDF i DOCX.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z SohoCredit

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy SohoCredit

Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
Telefon: +48 222 668 302
E-mail: info@sohocredit.pl
REGON: 146381003
NIP: 5252542660
KRS: 0000439376

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły