Odstąpienie od umowy Filarum

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą filarum

Odstąpienie od umowy Filarum

Firma Filarum istnieje w Polsce od 2013 roku. W ciągu kilku lat zdobyła zaufanie klientów, co potwierdza zdobyty w 2014 i 2015 roku Laur Klienta. Firma swoją popularność zyskała dzięki częstej reklamie w mediach. Przez kilka lat działalności na rynku z oferty firmy skorzystało już tysiące klientów. Niektórzy z nich postanowili zrezygnować z podpisanej umowy. Takie działanie w żaden sposób nie ujmuje dobrej opinii firmy. Pożyczkobiorca może po prostu rozmyślić się i skorzystać z zapisu ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, który reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych, którego treść brzmi:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Filarum?

Zgodnie z powyższym z zapisem jako pożyczkobiorcy mamy prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od chwili jej podpisania. Jest to swoistego rodzaju gwarancja udzielona przez polskie prawo. Rezygnacja z umowy jest dobrowolna i nie wiążę się ze składaniem dodatkowych wyjaśnień dotyczących podjętej przez nas decyzji. Odstąpienie od umowy odbywa się w formie pisemnej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pożyczkodawcy. Należy to zrobić skutecznie, albowiem w razie jakichkolwiek problemów, to na nas ciąży obowiązek udowodnienia dostarczenia takiego zawiadomienia. Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy pożyczki powinien znajdować się na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy.

Wypowiedzenie umowy Filarum

Na wypowiedzenie umowy w Filarum mamy wspomniane już czternaście dni od daty zawarcia umowy. Okres ten jest liczony od dnia wpływu pieniędzy na nasz rachunek bankowy. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki, jednocześnie zobowiązujemy się do zwrotu całej wypłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi za okres od dnia jej wypłaty do czasu spłaty.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajdziemy na stronie internetowej filarum.pl  w zakładce “Warunki umowy”. Zamieszczona tam przykładowa umowa pożyczki zawiera załącznik nr 1, w którym znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Należy go wypełnić, wpisując w odpowiednie miejsca nasze dane osobowe, adres, numer i serię dowodu osobistego, numer pożyczki oraz datę zawarcia umowy. Dodatkowo podpisujemy zobowiązanie o zwrocie całej pożyczonej kwoty wraz z dodatkowymi kosztami.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Filarum – konsekwencje

Podczas rezygnacji umowy zobowiązujemy się w ciągu 30 dni, zwrócić na rachunek pożyczkodawcy całą wpłaconą nam wcześniej kwotę pożyczki wraz z odsetkami, które liczone są za okres od dnia jej wypłaty do czasu spłaty. Kwota odsetek kapitałowych (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy), zostanie nam podana z dokładnością (zaokrąglona) do dwóch miejsc po przecinku. Może się ona nieznacznie różnić od łącznej kwoty odsetek kapitałowych, wskazanych w indywidualnie uzgodnionych warunkach umowy, w odniesieniu do okresu odpowiadającemu okresowi, na który została udzielona pożyczka.
Ponadto, w razie opóźnienia w spłacie, firma pożyczkowa może naliczyć nam dodatkowe odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.

Odstąpienie od umowy Filarum – jak dostarczyć pismo?

Wraz z zaciągnięciem pożyczki zostanie nam przekazana jej umowa ramowa. To w niej znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące naszego zobowiązania, w tym instrukcje, jak odstąpić od umowy pożyczki oraz na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać zwrotu pożyczonych pieniędzy.
Jeśli zastanawiamy się, jak dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to wszelkie czynności związane z rezygnacją według powszechnie obowiązujących przepisów prawa wymagają formy pisemnej. W związku z tym stosowny dokument należy wysłać pocztą na adres pożyczkodawcy.
W razie problemów z odnalezieniem wymaganego formularza odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z poniższych uniwersalnych wzorów.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Filarum

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Filarum

Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa
Tel.: 222 66 80 80
E-mail: info@filarum.pl
REGON: 146381003
NIP: 5252542660
KRS: 0000439376

Ostatnia aktualizacja artykułu: 5 listopada 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły