Odstąpienie od umowy Credissimo

Odstąpienie od umowy Credissimo

Credissimo to firma udzielająca pożyczek pozabankowych ze ofertą skierowaną do osób o różnych potrzebach finansowych. W gamie produktów znajdziemy między innymi szybkie chwilówki do 5000 zł udzielane na okres od 15 do 30 dni, a dla bardziej wymagających klientów przygotowana została propozycja pożyczki ratalnej do 10 000 zł, której spłatę możemy rozłożyć nawet na 24 miesiące! Jeśli po wzięciu którejkolwiek z pożyczek postanowimy zrezygnować z podpisanej umowy i oddać całą pożyczoną kwotę, warto w tym celu posiłkować się przepisami prawnymi zamieszczonymi w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, które regulują działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki Credissimo?

Jak możemy przeczytać w powyższym artykule 53.1. każdy pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Terminy te dotyczą wszystkich pożyczkobiorców, nawet tych, którzy skorzystali z usług firmy Credissimo. W przypadku złożenia takiego odstąpienia w terminie, umowę pożyczki będzie uznawało się jako niezawartą.

Odstąpienie od umowy pożyczki w Credissimo następuje poprzez przesłanie pożyczkodawcy odpowiedniego dokumentu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu. Firma Credissimo udziela pożyczek online i w związku z tym wzór takiego oświadczenia powinien znajdować się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Jeśli będziemy mieć problem ze jego odnalezieniem, możemy skorzystać z uniwersalnych wzorów odstąpienia przygotowanych przez zespół Pożyczkowego-Portalu, znajdujących się poniżej.

Wypowiedzenie umowy Credissimo

Jako pożyczkobiorcy możemy w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć umowę firmie Credissimo z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny firmy wskazany w umowie lub na adres poczty elektronicznej. Wraz z wysłaniem wypowiedzenia, jesteśmy zobowiązani do spłaty całego zadłużenia z tytułu pożyczki wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia.

Z drugiej strony pożyczkodawca, czyli w tym przypadku firma Credissimo, ma prawo wypowiedzieć nam umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Natomiast, jeśli we wniosku pożyczkowym okażę się, że celowo podaliśmy fałszywe informacja lub takie, które wprowadzały pożyczkodawcę w błąd, w takim przypadku firma Credissimo ma prawo wypowiedzieć nam umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy przez pożyczkodawcę z przyczyn określonych powyżej również wiąże się z koniecznością dokonania spłaty pożyczki w całości.

Zobacz:

 

Odstąpienie od umowy Credissimo – konsekwencje

W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu całej pożyczonej kwoty na rachunek bankowy Credissimo wraz z odsetkami określonymi w umowie za okres od dnia wypłaty pożyczki na nasze konto do dnia jej spłaty. Zwrot całej sumy pieniędzy powinien zostać dokonany nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Warto wiedzieć, że dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych.

W momencie, gdy przekroczymy umowny termin 30 dni, zostaną nam naliczone odsetki za opóźnienie, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, będące sumą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Odstąpienie od umowy Credissimo – jak dostarczyć pismo?

Aby zachować termin odstąpienia (14 dni), należy przed jego upływem złożyć odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na rzecz pożyczkodawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do umowy ramowej pożyczki. Znajdziemy go również na oficjalnej stronie głównej firmy Credissimo w dolnej zakładce nazwanej “Warunki ogólne”.

Wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres korespondencyjny firmy Credissimo lub na adres poczty elektronicznej. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania dotyczące procesu odstąpienia od umowy lub zwrotu pożyczki możemy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, które pracuje od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 19:00 oraz w soboty – od 10:00 do 18:00.

W celu przyśpieszenie procesu odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z poniższych uniwersalnych wzorów dostępnych w formacie PDF oraz DOCX.

Pobierz dokument PDF odstąpienia od umowy pożyczki:

Pobierz dokument odstąpienia od umowy pożyczki w formacie docx:

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane Credissimo

CREDISSIMO Polska sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 2, 02-923 Warszawa

Telefon: 22 103 0 300

E-mail: contacts@credissimo.pl

REGON: 367273854

NIP: 5252710583

KRS: 0000677340