Odstąpienie od umowy Vivus

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą vivus

Odstąpienie od umowy Vivus

Chwilówka jest to jeden z produktów finansowych oferowanych przez pozabankowe firmy pożyczkowe swoim klientom. Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być dobrze przemyślana, ponieważ podjęta w sposób nieodpowiedzialny może mieć poważne konsekwencje dla naszego budżetu domowego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcemy zrezygnować z podjętego już zobowiązania, mamy taką możliwość. Firmy pożyczkowe działają na podstawie zapisów w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.), która reguluje również kwestie związane z odstąpieniem od umowy pożyczki. Dzięki niej otrzymujemy następującą gwarancję:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Vivus?

Jak już wspomnieliśmy, prawo zakłada, że każdy konsument otrzymuje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Jednak konsekwencją takiej decyzji jest obowiązek zwrotu pożyczonej kwoty na konto pożyczkodawcy do 30 dnia od złożenia odpowiedniego oświadczenia. W założeniu firma powinna udostępnić swoim klientom gotowy wzór wspomnianego pisma. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do takiego dokumentu? Obowiązek sporządzenia odpowiedniego oświadczenia spada na pożyczkobiorcę, dlatego też poniżej oddajemy do dyspozycji naszych użytkowników gotowy do wypełnienia formularz.

Wypowiedzenie umowy Vivus

W umowie ramowej Vivus znajdziemy również informacje dotyczące wypowiedzenia umowy. Mamy prawo rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jednak nie zwalnia nas to z obowiązków spłaty zobowiązania wraz z kosztami zawartymi w umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej.

Odstąpienie od umowy Vivus – konsekwencje

W umowie ramowej chwilówki Vivus znajdziemy informację potwierdzające możliwość odstąpienia od umowy. Wiąże się to z wygaśnięciem zobowiązań, które nakłada ona zarówno na pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę. Jeśli nie zwrócimy otrzymanej kwoty pożyczki do 30 dnia od złożenia oświadczenia, zostaną naliczane maksymalne odsetki za opóźnienie wynoszące 0,038% za każdy dzień zwłoki. Zapis ten dotyczy nowych klientów. Pożyczkobiorcy, którzy korzystają z usług firmy po raz kolejny, muszą liczyć się z naliczaniem odsetek już od pierwszego dnia od wypłaty pożyczki w wysokości 0,027%. Po 30 dniach będą one wynosił, jak w przypadku nowych klientów, 0,038% za każdy dzień.

Oznacza to, że jeżeli pożyczyliśmy 3000 zł i postanowiliśmy odstąpić od umowy po 4 dniach od jej zawarcia, musimy liczyć się z koniecznością wpłaty na konto pożyczkodawcy:

  • w dniu odstąpienia od umowy 3000 zł + 3,24 zł odsetek za 4 dni,
  • tydzień od odstąpienia umowy  3000 zł + 8,91 zł odsetek za 11 dni,
  • 21 dni od odstąpienia od umowy 3000 zł + 20,25 zł odsetek za 25 dni.

Odstąpienie od umowy Vivus – jak dostarczyć pismo?

Według zapisów w umowie ramowej pożyczki Vivus, pożyczkobiorca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniego oświadczenia w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Może mieć ono formę dokumentu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej pożyczkodawcy lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Vivus. W razie wątpliwości należy skontaktować się z konsultantem. 

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Vivus

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Vivus

VIVUS FINANCE sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa
KRS 0000418977
Tel.:+48 22 206 21 21
Adres e-mail: kontakt@vivus.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły