Odstąpienie od umowy Ratkomat

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą ratkomat

Odstąpienie od umowy Ratkomat

Firmy pożyczkowe oferują swoim klientom zarówno zobowiązania krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Jednym z pożyczkodawców udostępniających pożyczki ratalne jest Ratkomat. Umożliwia swoim klientom złożenie wniosku online oraz kilka form wypłaty wsparcia finansowego. Dzięki temu każdy konsument znajdzie w ofercie coś dla siebie. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy z różnych przyczyn chcemy zrezygnować z zobowiązania po podpisaniu umowy. Warto wiedzieć, że mamy do tego prawo. Odstąpienie od umowy Ratkomat i wielu innych gwarantuje nam Ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.).  Zapis ten brzmi następująco:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki Ratkomat?

Jak widać, możliwość odstąpienia od umowy ma każdy pożyczkobiorca bez względu na to, jaki jest tego powód. Jednak należy pamiętać o obowiązku zachowania terminu 14 dni od zawarcia kontraktu. Aby nasza prośba została zaakceptowana, musimy w tym czasie złożyć odpowiednie oświadczenie. Według zapisów w ustawie to pożyczkodawca powinien udostępnić nam wymagany dokument. Jednak zdarzają się różne sytuacje, kiedy z jakiegoś powodu nie dysponujemy odpowiednim formularzem. Jeżeli tak się stanie, obowiązek sporządzenia oświadczenia spada na klienta. Dlatego też udostępniamy naszym użytkownikom gotowy wzór, który należy jedynie wypełnić odpowiednimi danymi.

Wypowiedzenie umowy Ratkomat

W umowie ramowej Ratkomatu znajdziemy informację, że jako klienci mamy prawo ją rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia. W tym czasie jesteśmy zobowiązani do zgromadzenia odpowiedniej kwoty na spłatę zobowiązania. Takie prawo przysługuje również pożyczkodawcy w sytuacjach, kiedy pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą pożyczki więcej niż 60 dni. Odpowiedni dokument powinien zostać wysłany listem poleconym.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Ratkomat – konsekwencje

Jedną z podstawowych konsekwencji wynikających ze złożenia odstąpienia jest obowiązek spłaty zadłużenia w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że na zgromadzenie potrzebnych środków finansowych mamy dokładnie 30 dni od dnia zawiadomienia o tym fakcie pożyczkodawcę. Dodatkowo musimy pamiętać, że za czas od wypłaty pożyczonych pieniędzy do ich zwrotu będziemy zobowiązani zapłacić odsetki w wysokości 1.37 zł za każdy dzień. Oprócz wyżej wymienionych konsekwencji nie poniesiemy żadnych dodatkowych opłat. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy spóźnimy się ze zwrotem należności. Zobowiązujemy się wówczas do wpłaty odsetek za opóźnienie według stopy zadłużenia przeterminowanego.

Odstąpienie od umowy Ratkomat – jak dostarczyć pismo?

Informacje na temat procedury odstąpienia od pożyczki znajdziemy w umowie Ratkomat. Według niej pismo możemy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny lub w formie wiadomości e-mail. Nie zapomnijmy o konieczności złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie. Oświadczenie zostanie zaakceptowane, jeśli data doręczenia będzie zgadzała się z terminem 14 dni od daty zawarcia umowy. Odpowiedni formularz znajdziemy w umowie jako załącznik nr 3.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Ratkomat

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Ratkomat

Aasa Polska S.A.
ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

KRS 0000411939
Tel. 801 40 40 40
Adres e-mail: kontakt@ratkomat.pl, info@aasapolska.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 5 listopada 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły