Odstąpienie od umowy HaloPożyczka

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą halo pożyczka

Odstąpienie od umowy HaloPożyczka

HaloPozyczka to jedna z ofert gwarantujących pożyczkobiorcom dostęp do szybkiego wsparcia finansowego. Jako nowi klienci możemy skorzystać również z pierwszej darmowej chwilówki. Jednak bez względu na to, czy będziemy zobowiązani do pokrycia kosztów zobowiązania, czy też nie pożyczone pieniądze podlegają zwrotowi. Dlatego też przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw. Dzięki temu nasza decyzja będzie odpowiedzialna, a tym samym zmniejszy się również ryzyko nieterminowego zwrotu pieniędzy. Jednak zdarza się, że pożyczka okaże się po prostu niepotrzebna. W takich sytuacjach należy pamiętać o możliwości odstąpienia od umowy, która przysługuje nam na mocy ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.):

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki HaloPożyczka?

Jak mogliśmy przeczytać w powyższym fragmencie ustawy, każdy konsument posiada prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. Należy jednak pamiętać o zachowaniu terminu 14 dni od podjęcia zobowiązania. W tym czasie możemy wnieść o rozwiązanie umowy bez podania przyczyny. Aby było to możliwe, należy dostarczyć pożyczkodawcy odpowiednie pismo. Według regulacji zawartych w rozporządzeniu obowiązek udostępnienia odpowiedniego formularza konsumentom spoczywa na firmie pożyczkowej. Może się jednak zdarzyć, że z jakiegoś powodu dokument do nas nie dotrze lub nie będziemy mogli go odnaleźć. W takiej sytuacji musimy samodzielnie sporządzić wymagane pismo i wysłać w terminie do pożyczkodawcy. Bez wątpienia dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu tego typu pism, będzie to duże wyzwanie. Dlatego aby ułatwić naszym użytkownikom przejście przez procedurę odstąpienia od umowy, poniżej zamieszczamy gotowy do uzupełnienia wzór.

Wypowiedzenie umowy HaloPożyczka

Jeżeli przeanalizujemy zapisy w umowie Halopozyczka, dowiemy się, że po upływie 14 dni mamy również możliwość złożenia wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji obowiązuje nas jednomiesięczny okres wykonalności. Oznacza to, że w tym czasie jesteśmy zobowiązani do zgromadzenia środków potrzebnych do zwrotu. Kiedy wypowiedzenia składa pożyczkodawca, otrzymujemy dłuższy czas na wywiązanie się z obowiązku spłaty. Wynosi on 2 miesiące. Dodatkowo musimy pamiętać, że firma ma prawo żądać rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to obowiązuje w następujących sytuacjach:

  • pożyczkobiorca podał nieprawdziwe dane lub nie są one możliwe do sprawdzenia,
  • opóźnienie w spłacie pożyczki wynosi więcej niż 30 dni.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy HaloPożyczka – konsekwencje

Składając oświadczenie o odstąpienie od umowy, zobowiązujemy się do uregulowania zadłużenia względem pożyczkodawcy w trybie natychmiastowym, nie później niż 30 dni od momentu dopełnienia formalności. Do pierwotnej kwoty pożyczki należy również doliczyć wysokość odsetek kapitałowych za każdy dzień dysponowania pieniędzmi. W stosunku rocznym będą one równe sumie stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych. Dodatkowo jeżeli spóźnimy się z wpłatą na konto pożyczkodawcy, wówczas zostaną nam naliczone również maksymalne odsetki za opóźnienie.

Odstąpienie od umowy HaloPożyczka – jak dostarczyć pismo?

Informacje na temat sposobu dostarczenia pisma do pożyczkodawcy znajdziemy z pewnością w obowiązującej nas umowie. W przypadku firmy Halopozyczka należy je wysłać na adres pożyczkodawcy. Oświadczenie, które należy wypełnić, zostanie wysłany do nas po otrzymaniu pozytywnej decyzji wraz z innymi dokumentami. Znajdziemy je również na stronie internetowej jako załącznik do wzoru umowy, a także w panelu klienta. Dane potrzebne do nadania dokumentu powinny zostać pobrane z obowiązującego nas pisma. W innym przypadku może się okazać, że będą one nieprawidłowe. W razie wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Halopozyczka. Numer telefonu oraz adres e-mail zostały podane poniżej.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z HaloPożyczka

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy HaloPożyczka

Primus Finance Sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

KRS 0000594858
Tel. 22 205 06 61
Adres e-mail: kontakt@halopozyczka.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły