Odstąpienie od umowy AleGotówka

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą alegotówka

Odstąpienie od umowy AleGotówka

AleGotówka to jeden z pożyczkodawców gwarantujących swoim klientom możliwość wnioskowania o pożyczki krótkoterminowe na 30 dni. Jako nowi wnioskodawcy mamy okazję skorzystać z pierwszej darmowej chwilówki, co bez wątpienia stanowi atrakcyjną ofertę. Jednak przed podjęciem decyzji o jej zaciągnięciu powinniśmy określić swoje możliwości finansowe i odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie w terminie. Jeżeli mimo to po podpisaniu umowy, stwierdzimy, że pożyczka nie jest nam jednak potrzebna, mamy prawo do odstąpienia od chwilówki. Gwarantuje nam to jeden z przepisów regulujących działalność pozabankowych instytucji udostępniających produktu kredytowe. Mowa tu o ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.):

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki AleGotówka?

Jak widać, niezależnie od tego, o jaką kwotę wnioskowaliśmy, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok, musimy pamiętać, że zostaniemy zobowiązani do oddania pożyczonych pieniędzy w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego dokumentu. Zgodnie z zapisami w wyżej wspomnianej ustawie każdy pożyczkodawca powinien udostępnić swoim klientom gotowy do wypełnienia formularz. Jednak jeśli z jakiegokolwiek powodu tego nie zrobi lub nie będziemy mogli go znaleźć, musimy zadbać samodzielnie o sporządzenie wymaganego dokumentu. Dlatego też aby ułatwić sprawny przebieg całego procesu, oddajemy do dyspozycji naszych użytkowników gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy chwilówki.

Wypowiedzenie umowy AleGotówka

Po upływie 14 dni nadal mamy prawo do rozwiązania umowy, jednak odbywa się to na innych zasadach. W przypadku jakichkolwiek zmian w wysokości prowizji lub innej sytuacji mamy prawo do złożenia wypowiedzania. Aby zostało ono zaakceptowane, musi zostać dostarczone na trwałym nośniku. Jeżeli podejmiemy taką decyzję, powinniśmy być przygotowani na konieczność zwrotu pożyczki z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Może się zdarzyć, że to pożyczkodawca wystąpi o rozwiązanie umowy, wówczas termin ten przedłuża się do dwóch miesięcy. Jednak w wyjątkowych przypadkach spotkamy się z trybem natychmiastowym. Będzie to miało miejsce, jeśli:

  • dane podane podczas składania wniosku były nieprawdziwe lub niemożliwe do zweryfikowania,
  • opóźnienie w spłacie zobowiązania będzie dłuższe niż 30 dni.

Odstąpienie od umowy AleGotówka – konsekwencje

Nie ulega wątpliwości, że każdy pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Jednak jakie są tego konsekwencje? W umowie AleGotówka otrzymujemy gwarancję, że nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów. Mimo to należy pamiętać o obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami kapitałowymi (dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych) w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu złożenia oświadczenia. Jeżeli spóźnimy się z dostarczeniem pieniędzy w terminie, zostaniemy zobowiązani do uiszczenia odsetek za zwłokę. Spłata pożyczki zostanie uznana dopiero po przekazaniu określonej kwoty na konto bankowe pożyczkodawcy.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy AleGotówka – jak dostarczyć pismo?

Jeżeli podejmiemy decyzję o odstąpieniu od pożyczki Ale Gotówka, wszystkie niezbędne informacje zostały uwzględnione w umowie. Pisemne oświadczenie należy nadać na adres pożyczkodawcy. Warto zaznaczyć, że liczy się dzień wysłania, a nie dostarczenia dokumentu. Gotowy wzór znajdziemy zarówno po zalogowaniu się do Panelu Klienta, jak i w załączniku do podpisanej umowy oraz tej przykładowej umieszczonej na stronie pożyczkodawcy. Aby do niej dotrzeć, wystarczy przejść do zakładki “Dokumenty” i wybrać odpowiednie pismo. Właściwy pożyczkodawcy znajdziemy na otrzymanym wcześniej przez firmę wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z AleGotówka

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy AleGotówka

Primus Finance Sp. z o.o.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

KRS 0000594858
Tel. 22 201 27 76
Adres e-mail: kontakt@alegotowka.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły