Obniżenie stopy procentowej a rata kredytu lub pożyczki

Kuba  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut
Zdarzają się sytuacje, kiedy NBP decyduje się na obniżenie stóp procentowych w celu zachowania stabilności rynku finansowego. Jak takie decyzję mogą wpłynąć na nasze aktywne pożyczki i kredyty? Sprawdźmy!
obniżenie stopy procentowej

Spis treści:

Obniżenie stopy procentowej 2020

Od marca 2020 roku pogorszyła się sytuacja finansowa wielu Polaków. Liczne zwolnienia, obniżenie wynagrodzeń to tylko kilka ze skutków pandemii, które poniosło wielu z nas. Dla osób, które mają kredyty jest to duże zagrożenie. Mamy jednak dobrą wiadomość. Obniżeniu uległy stopy procentowe, które mają realny wpływ na wysokość raty kredytu. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych dwukrotnie. Pierwsza zmiana miała miejsce w połowie marca. W tym przypadku referencyjna stopa procentowa NBP została obniżona o 50 punktów bazowych do 1%. Kolejną zmianę wprowadzono 9 kwietnia 2020 roku. Stopy procentowe NBP zostały obniżone o 50 punktów bazowych. 

Ostatnie obniżenie stóp procentowych miało miejsce 29 maja 2020 roku. Od tej pory stopa referencyjna NBP wynosi 0,10%. Co to dla nas oznacza? Jak wygląda zależność stopa procentowa a rata kredytu?

Stopa procentowa a kredyt

Wysokość stóp procentowych ma duży wpływ na stawkę WIBOR. Jest to wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Stopy procentowe co do zasady ustala się w odpowiedzi na inflację. Zobacz również: jaki wpływ ma inflacja na istniejące kredyty.

Stawkę WIBOR ustala się w każdym dniu roboczym o godzinie 11. Do tego czasu największe banki w Polsce mają czas na złożenie swoich propozycji stóp oprocentowania dla pożyczki udzielanej innym bankom. Na podstawie złożonych ofert ustalana jest uśredniona wartość, która następne obowiązuje jako stawka WIBOR. Jaki jednak ma to związek ze stopą oprocentowania kredytu hipotecznego?

pożyczkowy portalStawka WIBOR to zazwyczaj wartość między stopą lombardową a depozytową. Nie ulega więc wątpliwości, że decyzje NBP będą miały duży wpływ na jej wysokość. Natomiast stawka WIBOR wyznacza wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego. Szczegółowe zasady ustalane są przez banki i znajdziemy je w umowie kredytu. 

Kiedy zmiana oprocentowania kredytu? 

pożyczkowy portalObniżenie stopy procentowej wzbudziło w kredytobiorcach nadzieję na niższą ratę kredytu. Nie stało się to jednak z dnia na dzień. Oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest zmieniane tak często. Możemy mieć do czynienia ze stawkami Wibor 3M, 6M czy nawet 1R. Oznacza to, że oprocentowanie naszego kredytu zostanie zmienione co 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. W dniu 10 marca 2020 roku stawka została obniżona o 0,01%. W efekcie otrzymaliśmy najniższą stawkę Wibor 3M od lat. Wyniosła 1,69%. Taka decyzja wynikała z prognoz, które wskazywały na obniżenie stopy procentowej, a nie samej tej decyzji. 

W kolejnych miesiącach można było zauważyć coraz niższe stawki Wibor. Aż w końcu 3 czerwca 2020 roku wprowadzono stawkę Wibor 3M w wysokości 0,27%. Ma to realny wpływ na wysokość raty kredytów.

Obniżenie stopy procentowej a rata kredytu

pożyczkowy portalJak widać powyżej, stopy procentowe wpłynęły na stawkę Wibor. Warto zwrócić uwagę na zależność, że im niższe stopy procentowe, tym mniej wynosi również rata kredytu. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to wyłącznie kredytów o zmiennym oprocentowaniu. W grudniu 2019 roku została znowelizowana Rekomendacja S, która zobowiązała każdy bank do włączenia w ofercie kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem. Takie zobowiązania są długoterminowe i wiele osób posiada aktywny już kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem. Jak zmienia się wysokość raty kredytu pod wpływem stóp procentowych? 

Wszystko zależy od tego, na jaki okres i jaką kwotę kredytu zaciągnęliśmy. W przypadku dłuższego terminu i wyższego zobowiązania uda nam się więcej zaoszczędzić. Specjaliści szacują, że różnica w ratach może wynosić nawet kilkaset złotych. Bez wątpienia jest to duże udogodnienie dla kredytobiorców. 

Stopa procentowa a wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie

Warto zwrócić uwagę, że obniżenie stopy procentowej ma również wpływ na sytuację klientów pozabankowych firm pożyczkowych. W tym przypadku wysokość odsetek jest ustalana na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Znajdziemy w niej informacje o wysokości odsetek za opóźnienie.

Ich maksymalna wartość może wynosić dwukrotność ustawowych odsetek za opóźnienie. Z kolei ustawowe odsetki za zwłokę są równe sumie: stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. 

Oznacza to, że na dzień 12 czerwiec 2020 roku ustawowe odsetki za opóźnienie będą wynosiła 5,6%. Z kolei ich maksymalna wartość to 11%. 

Odsetki pożyczki pozabankowej a obniżenie stopy procentowej

Warto również zwrócić uwagę na wpływ stopy procentowej na odsetki obowiązujące w przypadku klientów terminowo spłacających zobowiązanie. Zgodnie z zapisami w Kodeksie cywilnym:

wysokość odsetek ustawowych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5%. Z kolei ich maksymalna wysokość to dwukrotność odsetek ustawowych. 

Na dzień 12 czerwiec 2020 roku ustawowe odsetki będą wynosiły 3,6%. Natomiast ich maksymalna wysokość to 7,2%. 

Czy obniżenie stopy procentowej to dobra wiadomość dla wszystkich?

pożyczkowy portalOkazuje się jednak, że obniżenie stopy procentowej nie dla wszystkich jest korzystne. Jeżeli korzystamy z oszczędnościowych produktów bankowych, wówczas możemy dużo na tym stracić. Przechowując pieniądze na lokacie, nasz kapitał powiększa się zgodnie z obowiązującą stawką oprocentowania. Po obniżeniu stopy procentowej znacznie maleje również zysk z lokaty. Jednocześnie nie możemy wyciągnąć pieniędzy przed upływem terminu zakończenia umowy, ponieważ w większości przypadków wiąże się to z utratą zarobionego dotychczas kapitału. 

pożyczkowy portalNajczęściej zadawane pytania o stopy procentowe

Co to stopa procentowa?

Stopa procentowa określa cenę:

  • za jaką bank może nam pożyczyć pieniądze w ramach kredytu, a także 
  • którą bank będzie musiał nam zapłacić, kiedy zdecydujemy się na oddanie pieniędzy do depozytu. 

Głównym celem ustalania stóp procentowych jest zachowanie stabilności na rynku finansowym. 

Jakie obowiązują rodzaje stóp procentowych? 

Możemy wyróżnić stopy banku centralnego, czyli stopę referencyjną, depozytową, redyskontową i lombardową. Drugim rodzajem są rynkowe stopy procentowe: WIBOR, WIBID, LIBOR, EURIBOR. 

Kto ustala stopy procentowe?

Stopy procentowe ustala Narodowy Bank Polski za pośrednictwem swojego organu decyzyjnego, czyli Rady Polityki Pieniężnej. 

Co wpływa na stopę procentową kredytu?

Wpływ na stopę oprocentowania kredytu ma przede wszystkim wysokość oprocentowania rynkowego. W zależności od tego może być wyższa lub niższa. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły