Jakie zmiany w podatkach w 2021 roku?

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut
Każdego roku prawo podatkowe ulega zasadniczym zmianom, które dotyczą zarówno zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców. Warto na bieżąco śledzić podstawowe modyfikacje, jakie będą obowiązywać w polskich przepisach, aby nie popełnić ewentualnego błędu. Postaramy się opisać najważniejsze zmiany w podatkach, jakie nastąpiły zarówno w 2021 roku, jak i latach poprzednich.
zmiany w podatkach

Spis treści:

Nie od dziś mówi się, że w życiu są dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. Polacy z reguły jednak nie lubią zmian, a te w prawie podatkowym zachodzą już nie tylko z początkiem nowego roku, ale także w trakcie.  Jakie zmiany w podatkach czekają nas w 2021 roku?

Zmiany w podatkach 2021 i w poprzednich latach – kwota wolna od podatku

Temat kwoty wolnej od podatku od lat budzi spore emocje. W 2017 roku wynosiła ona 6,6 tys zł. Natomiast w 2018 roku wzrosła do 8 tys zł. Aktualnie pozostaje ona bez zmian i obowiązuje również w 2021 roku.  Nowelizacja przepisów o PIT ucieszy tych, którzy nie mogą pochwalić się wysokim wynagrodzeniem. Zmiany w podatkach w 2021 roku dotyczą między innymi osób, które podlegają uldze dla młodych. Rząd postanowił rozszerzyć listę przychodów podlegających zwolnieniu. Od 2021 roku będą to nie tylko przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy zlecenie, ale również:

 • z tytułu praktyki absolwenckiej,
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Zmiany w podatkach 2020 – deklaracje PIT od osób uzyskujących przychód za granicą

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej. Dotyczy ona osób, które uzyskują przychody na mniej korzystnych warunkach w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia. W związku z wprowadzonymi zmianami wystąpi konieczność opłacenia podwójnego podatku. Kwota odliczenia od podatku dochodowego nie może przekraczać kwoty 1 360 zł. W efekcie każdy, kto uzyska przychody wyższe niż 8 000 zł będzie musiał uregulować zobowiązanie również wobec urzędu skarbowego w Polsce. Zmiany te dotkną osoby uzyskujące dochody w takich krajach jak: Austria, Nowa Zelandia, Portugalia, Wielka Brytania, USA, Słowacja, Rosja, Norwegia, Finlandia.

Czas oczekiwania na zwrot podatku

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu rozliczania “Twój e–PIT” pojawiły się również zmiany w terminach zwrotu środków nadpłaconych. Jeżeli po udostępnieniu do użytku serwisu e–deklaracji zdecydujemy się dokonać formalności w ten sposób, czas oczekiwania na zwrot podatku wyniesie 45 dni. Z kolei podejmując decyzję o złożeniu formularza w inny sposób, musimy być świadomi, że procedura trochę potrwa. W takich sytuacjach na pieniądze możemy czekać nawet do 3 miesięcy. Terminy te należy uwzględniać od dnia rzeczywistego złożenia deklaracji. 

Zmiany podatkowe 2021 dla firm

Zmiany nie ominęły również właścicieli firm. Pojawiły się nowe zasady dotyczące ryczałtu. Do grupy podatników, którzy mogą rozliczyć się na takich zasadach, dołączają podmioty uzyskujące dochód wynoszący nie maksymalnie 250 000 euro, ale do 2 000 000 euro. Dodatkowo do branż i zawodów objętych możliwością rozliczania się za pomocą ryczałtu dołączyli przedstawiciele „wolnych zawodów”. Wśród nich pojawiają się między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, inżynierzy budownictwa, biegli rewidenci. 

Należy zwrócić również uwagę na zmiany dotyczące stawek podatków. Od 2021 roku zmniejszyły się maksymalne, obowiązujące wartości:

 • 17% zamiast dotychczasowych 20% w przypadku przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów,
 • 15% za przychody ze świadczenia usług objętych wcześniej stawką 17%, na przykład usług prawnych, rachunkowo-księgowych, doradztwa podatkowego,
 • 8,5% i 12,5% obowiązujące w przypadku przychodów ze świadczenia usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, jeżeli przychody przekraczają 100 000 zł,
 • 8,5% w przypadku przychodów ze świadczenia usług nieprzyporządkowanych do żadnej innej grupy. Są to między innymi: wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwane w ramach zakwaterowania będą objęte stawką 8,5 i 12,5%, jeżeli przekroczą 100 000 zł.

Zmiany w PIT a COVID-19

W związku z pandemią COVID-19 pojawiły się nowe możliwości skorzystania z ulg, które wcześniej nie były wprowadzone. Wśród nich pojawiają się:

 • ulga na darowizny na przeciwdziałanie COVID-19,
 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
 • zwolnienie w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych w wyniku COVID-19,
 • odliczenie darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych,
 • odliczenie kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów do walki z COVID-19.

Zmiany w podatku CIT 2021

W 2021 roku pojawiły się również zmiany dotyczące podatku CIT. Nowe przepisy umożliwiły wprowadzenie tej formy opodatkowania spółkom komandytowym oraz jawnym. Dodatkowo pojawiło się zwiększenie limitu uprawniającego do skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT, czyli 9%.

Jednolity plik kontrolny

Dotychczas obowiązek przesyłania pliku miały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Teraz Ministerstwo Finansów rozszerzyło go na mikroprzesiębiorców. Czym jest jednolity plik kontrolny? To zbiór danych z ksiąg podatkowych firmy, który przedsiębiorca przekaże fiskusowi w ujednoliconej formie elektronicznej. Plik będzie zawierać wyselekcjonowane dane, a zadaniem podatnika będzie ich wyeksportowanie zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi.

Do struktury JPK należą: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Celem jest walka z wyłudzeniami, oszustwami, a także wszelkimi nieprawidłowościami. Urząd Skarbowy będzie mieć teraz w rękach skutecznie narzędzie, aby je zweryfikować i w wielu przypadkach wykryć.

Wyższy limit kosztów dla twórców

Dotychczas limit przychodów, do których można było zastosować 50% koszt ich uzyskania, wynosił 85 528 zł. W tym roku wzrósł dwukrotnie. W praktyce oznacza to, że twórcy, w tym ci, którzy przekazują prawa autorskie zleceniodawcy lub pracodawcy, płacą mniejszy podatek, ponieważ opodatkowanie dotyczy wyłącznie połowy ich zarobków. Wraz z tą zmianą przyszła także inna nowelizacja, a mianowicie ograniczenie zawodów, które mogą korzystać z tego prawa. Wciąż jednak 50% kosztów uzyskania przychodów dotyczy dziennikarzy, autorów książek, aktorów oraz naukowców. Szczegółową listę innych profesji określa ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Split payment – na czym będzie polegać?

Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o VAT w zakresie wprowadzenia podzielonej płatności, weszła ona w życie 1 lipca 2018 roku. Zmiany polegają na tym, że płatność za towar albo usługę jest podzielona na dwie części w taki sposób, że wartość netto zakupu zostanie odprowadzona na firmowy rachunek bankowy sprzedającego, podatek VAT z kolei na specjalnie utworzone w tym celu konto VAT.

Ciąg dalszy walki z wyłudzaniem VAT-u

Rząd chce wprowadzić system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, w skrócie STIR, którego działanie miałoby jeszcze skuteczniej wpłynąć na walkę z wyłudzaniem podatku od towaru i usług. Zwiększeniu kontroli ma posłużyć również możliwość korzystania z większej puli uprawnień przez Krajową Administrację Skarbową. KAS miałaby od teraz mieć dostęp do informacji stanowiących dotychczas tajemnicę bankową, a także wszelkich operacji i umów dotyczących obrotu produktami finansowymi. Najbardziej dyskusyjnym rozwiązaniem jest jednak nadanie prezesowi KAS prawa do decydowania o nałożeniu 72-godzinnej blokady na firmowy rachunek bankowy.

Podatek dochodowy raz w roku?

Jedną z ważnych zmian dla małych przedsiębiorstw, głównie jednoosobowej działalności gospodarczej, uzyskujących niski dochód jest odejście od konieczności płacenia zaliczki na podatek dochodowy. Nowe przepisy regulują, że zaliczka wynosząca miesięcznie mniej niż 1000 zł nie musi być odprowadza od razu, lecz dopiero pod koniec roku podatkowego, po wyliczeniu właściwej, całorocznej kwoty podatku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły