Jakie dochody akceptują pożyczkodawcy?

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut

Jakie dochody akceptują pożyczkodawcy – to pytanie pojawia się często wśród klientów instytucji finansowych. W Polsce obowiązuje kilka form zatrudnienia. Bez wątpienia najbezpieczniejszą jest umowa o pracę. Jednak nie każdy firma gwarantuje swoim pracownikom takie rozwiązanie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej lub posiadamy inne źródło dochodu, może pojawić się problem z akceptacją wniosku o kredyt w banku. Jak wygląda sytuacja w przypadku firm pożyczkowych? Jakie formy zatrudnienia się akceptowane?

jakie dochody akceptują pożyczkodawcy

Jakie dochody akceptują pożyczkodawcy?

Wśród klientów firm pożyczkowych znajdziemy wiele osób, których wnioski zostały odrzucone przez banki. Taka sytuacja może się zdarzyć nie tylko z powodu złej sytuacji finansowej, negatywnych wpisów w bazach, ale również formy zatrudnienia. W tym momencie pojawia się pytanie, jak to możliwe, skoro pracujemy i otrzymujemy wynagrodzenie?

Wyjaśnienie jest proste. Banki akceptują źródło dochodu, które gwarantuje im, że w czasie okresu kredytowania kredytobiorca będzie dysponował środkami finansowymi potrzebnymi na spłatę zobowiązania. Oznacza to, że najważniejsza jest ciągłość wpływów, a to zapewnia umowa o pracę, emerytura lub renta. W przypadku pozostałych form zatrudnienia mogą pojawić się wątpliwości. 

Jednak aktualnie mamy szansę na otrzymanie kredytu gotówkowego z takim okresem kredytowania, na jaki zawarta jest umowa zatrudnienia. Dlatego też szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych pod warunkiem, że ich ważność nie kończy się w trakcie obowiązywania kredytu. Czy takie zasady obowiązują również w przypadku firm pożyczkowych?

Jakie źródła dochodu akceptują pożyczkodawcy? Elektroniczne potwierdzenie

Jednak w niektórych przypadkach wystarczy wyciąg z konta bankowego za kilka ostatnich miesięcy. Dlatego bardzo ważnym etapem podczas wnioskowania jest weryfikacja tożsamości. Jeżeli zdecydujemy się na potwierdzenie danych za pomocą specjalnej aplikacji typu Instantor lub Kontomatik, wówczas pożyczkodawca otrzymuje dostęp do bazowych informacji z konta bankowego. Wśród nich znajdują się nie tylko dane osobowe właściciela, ale również podstawowa historia przelewów. W ten sposób pożyczkodawca potwierdza nasze stałe źródło dochodu oraz może dokonać wstępnej oceny zdolności kredytowej. Skoro już wiemy, jakie dochody akceptują pożyczkodawcy, możemy podjąć świadomą decyzję o zaciągnięciu pożyczki pozabankowej. Pamiętajmy jednak, aby dostosować parametry zobowiązania nie tylko do swoich potrzeb, ale również możliwości finansowych!

Akceptowane źródła dochodów a zdolność kredytowa

Firmy pożyczkowe oferujące pożyczki ratalne oraz chwilówki podlegają ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715). Zgodnie z art. 9 tego aktu prawnego, pożyczkodawca ma obowiązek dokonać oceny zdolności kredytowej konsumenta na podstawie informacji od konsumenta, baz danych oraz własnych zbiorów zgromadzonych przez instytucję finansową.

Ponadto wnioskodawca musi dostarczyć firmie pożyczkowej wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny zdolności kredytowej. Proces, który pozwoli na analizę wiarygodności przyszłego pożyczkobiorcy, można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich ilościowa zakłada zgromadzenie takich informacji jak: uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania oraz obecne zadłużenie. Jak widać, pożyczkodawca zwraca uwagę na źródło dochodu już w początkowych etapach rozpatrywania wniosku klienta. Dopiero drugi etap oceny zdolności kredytowej, czyli analiza jakościowa, obejmuje sprawdzenie historii kredytowej, a także cechy osobowe wnioskodawcy, na przykład: wiek, stan cywilny, zawód, stanowisko czy status mieszkaniowy.

Odpowiedzialne pożyczanie zakłada, że pożyczkodawca nie udzieli wsparcia finansowego osobie, która nie posiada zdolności do wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Oznacza to, że pożyczkodawca nie może mieć pewności, że pożyczkobiorca spłaci swoje zobowiązanie, nie posiadając ciągłości wpływów. Jednak jedną z różnic między kredytami udzielanymi przez banki a pożyczkami pozabankowymi jest termin spłaty. W przypadku chwilówek wynosi on tradycyjnie 30 dni, choć na rynku pojawiają się również pożyczkodawcy oferujący dłuższy okres kredytowania, wynoszący nawet 65 dni. W takiej sytuacji nawet umowa cywilnoprawna może okazać się gwarancją spłaty zobowiązania. Z kolei pożyczki ratalne obowiązują przez dłuższy czas. Wiele zależy od decyzji wnioskodawcy, ale termin spłaty może wynosić nawet 60 miesięcy. Dlatego też w przypadku takich zobowiązań należy spodziewać się bardziej surowych kryteriów. Mimo to będą one wciąż niższe niż te obowiązujące w bankach. 

Stałe źródło dochodu a samozatrudnienie i umowa cywilnoprawna

Przeglądając oferty pożyczkodawców, można natknąć się na sformułowanie: stałe źródło dochodu. Co pod nim się kryje? Słowem klucz jest “stałe”. Zakłada one cykliczny dopływ środków uzyskiwanych na podstawie wykonywanej pracy w ramach

 • stosunku pracy (umowa o pracę),
 • stosunku służbowego,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • mowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieła lub
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • spółdzielni kółek rolniczych oraz
 • spółdzielni kółek rolniczych czy też
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Możemy spotkać się również z zapisem, że powyższe stwierdzenie oznacza nieprzerwane źródło dochodu w ciągu roku. Nie znajdziemy jednak jednoznacznej definicji ustawowej, co może znaczyć, że wiele zależy od wewnętrznych ustaleń pożyczkodawcy. W przypadku instytucji finansowych do stałych źródeł dochodu zalicza się również renty oraz emerytury.

Warto zaznaczyć, że pożyczkodawcy akceptują różne źródła dochodu.  UWAGA! Każde z nich musi być legalne.

Jednak jeżeli mieliśmy wątpliwość, czy samozatrudnienie lub umowa cywilnoprawna są uznawane za stałe źródło dochodu, na podstawie pierwszej definicji możemy stwierdzić, że tak. Jednak wiele zależy również od wewnętrznych przepisów obowiązujących w danej firmie pożyczkowej. Niektórzy pożyczkodawcy akceptują niższe dochody na podstawie umowy o pracę, odrzucając wyższe zarobki z tytułu umowy cywilnoprawnej. Z kolei inne firmy pożyczkowe biorą pod uwagę przede wszystkim wysokość dochodów. Tak może się dziać w przypadku niektórych chwilówek. Należy również pamiętać, że na zdolność kredytową wpływa wiele czynników i stałe źródło dochodu nie zawsze gwarantuje przyznanie pożyczki. 

Inne dochody akceptowane przy pożyczce

Bardzo często pojawia się również pytanie o inne źródła dochodu akceptowane przez pożyczkodawców. Jak zostało wspomniane, kierują się oni innymi kryteriami niż banki. Dlatego też w warunkach stawianych klientom możemy znaleźć także informacje o środkach finansowych pozyskiwanych również w inny sposób. Co to oznacza? Niektóre firmy pożyczkowe biorą pod uwagę także środki otrzymywane z tytułu:

 • wynajmu nieruchomości,
 • alimentów czy też
 • programu 500+ lub
 • innych zasiłków.

Inni zastrzegają sobie akceptację każdego dochodu, od którego odprowadzany jest podatek. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku studentów niskie wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy może wzmocnić również dostęp do stypendium socjalnego. Jednak dotyczy to tylko niektórych firm pożyczkowych. Dlatego zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku u konkretnego pożyczkodawcy, powinniśmy dokładnie przeanalizować jego wymagania wobec klientów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień. 

Jak potwierdzić akceptowane źródła dochodów?

Warto również zwrócić uwagę na sposoby potwierdzenia źródła dochodów. Niektóre firmy zaznaczają, że dochód musi być udokumentowany. Aktualnie większość pożyczkodawców rezygnuje z konieczności dostarczania zaświadczenia z miejsca pracy. Dzięki temu cały proces wnioskowania przebiega szybciej, a klienci nie muszą informować pracodawcy o zamiarze zaciągnięcia pożyczki. W zamian jesteśmy zobowiązani do wypełnienia oświadczenia, które stanowi integralną część wniosku. Jest to kilka dodatkowych rubryk dotyczących: wysokości źródła dochodu, miejsca i formy zatrudnienia. Dodatkowo pożyczkodawca może nas poprosić o wskazanie miesięcznych kosztów utrzymania lub wysokości innych zobowiązań wobec instytucji finansowych. Jednak wciąż na rynku znajdują się pożyczkodawcy oczekujący zaświadczenia w szczególnych przypadkach. Może to dotyczyć niskiej zdolności kredytowej lub wnioskowania o wysoką kwotę pożyczki. 

W takiej sytuacji możemy zostać poproszeni o jeden z następujących dokumentów:

 • kopia umowy,
 • zaświadczenie od pracodawcy,
 • zaświadczenie o waloryzacji lub
 • odcinek emerytury czy też renty oraz
 • decyzja o przyznaniu świadczenia.
Ostatnia aktualizacja artykułu: 5 września 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły