Inwestowanie pasywne – czym jest i jak działa?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Istnieje wiele sposobów inwestowania, lecz żaden z nich nie daje pewności pomnożenia kapitału i dużych zysków. Z tego powodu nie ma jednej dobrej drogi inwestowania, która nie wiązałaby się z żadnym ryzykiem. Obecnie jednak dużą popularnością cieszy się inwestowanie pasywne. Czym różni się ono od aktywnego i na czym dokładnie polega?

złoto

Inwestowanie pasywne – co to?

Inwestowanie pasywne to długoterminowe podejście do inwestowania. Stawiają na nie najczęściej osoby, które przy minimalnej ilości zawieranych transakcji, chcą maksymalizować swoje zyski. W co inwestować w tej formie? W tym przypadku naśladowany jest benchmark, czyli tak zwany portfel wzorcowy, którym może być na przykład indeks giełdowy. Technika ta polega więc na zakupie certyfikatów lub jednostek uczestnictwa w funduszu charakteryzującym się pasywnym podejściem do zarządzania portfelem inwestycyjnym. 

Osoby, które decydują się na to rozwiązanie, nie są więc zainteresowane czerpaniem zysków z krótkoterminowych wahań rynku. Z tego powodu ich strategia często określana jest jako: ”kup i trzymaj”. Mówiąc o inwestowaniu pasywnym, mamy na myśli kupowanie udziałów w funduszach lub indeksy spółek. Często takie osoby decydują się również inwestować w złoto, ponieważ ten kruszec w odróżnieniu od papierów wartościowych nigdy nie podlega inflacji. Dodatkowo jest znany i akceptowany na całym świecie, przez co cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Inwestowanie pasywne a aktywne

Przeciwieństwem inwestowania pasywnego jest inwestowanie aktywne. Polega ono na regularnym inwestowaniu i próbie uzyskania jak najlepszych wyników, lepszych od rynkowych, co podejście wiąże się więc z nieustanną analizą i śledzeniem rynku, a także ciągłym kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych. 

Przy inwestowaniu aktywnym często liczy się każda sekunda, dlatego tacy inwestorzy zwracają uwagę na wszelkie krótkoterminowe ruchy na rynku. Z tego powodu, jeżeli posiadany przez nich papier wartościowy na przykład zaczyna tracić na wartości, wówczas zazwyczaj szybko się go pozbywają. Inwestor aktywny próbuje więc przewidzieć zachowania rynku i oczekuje ponadprzeciętnych zysków. Dokonuje też wielu analiz, opierając się na swojej wiedzy, doświadczeniu, a czasem również intuicji. 

Rodzaje inwestycji pasywnych

Wymienia się dwa rodzaje inwestycji pasywnych, których celem jest jak najlepsze odwzorowanie danego indeksu, choć metody te różnią się nieco między sobą. Wyróżnia się:

  • Fundusze indeksowe – to klasyczny rodzaj funduszy inwestycyjnych. Nie są one notowane na giełdzie, dlatego wymagają posiadania rachunku maklerskiego. Są wyceniane raz dziennie, a osoba, która je nabywa, opłaca je przelewem z konta.
  • ETF-y (Exchange Traded Funds) – ten rodzaj inwestycji pasywnych notowany jest na giełdzie. Można więc powiedzieć, że są one niejako połączeniem funduszu otwartego i akcji. Certyfikaty EFT są w ciągłym obrocie giełdowym. Z tego powodu inwestorzy mogą w dowolnym momencie je sprzedać lub kupić. Wyceniane są w czasie rzeczywistym, dlatego ich cena jest uzależniona od obecnej sytuacji na rynku transakcyjnym. W ich przypadku jednak musimy liczyć się z koniecznością poniesienia prowizji związanej ze zrealizowaną transakcją, którą nalicza biuro maklerskie.

Wady i zalety funduszy pasywnych

Fundusze pasywne mają zarówno zalety, jak i wady. W odróżnieniu od inwestowania w pożyczki czy w fundusze aktywne tutaj wiernie naśladujemy dany benchmark, czyli portfel wzorcowy. Wśród zalet funduszy pasywnych wymienia się: 

  • szeroką dywersyfikację, a więc możliwość ekspozycji na dany rynek,
  • niższe koszty zarządzania niż w przypadku funduszy aktywnych,
  • dużą transparentność, ponieważ inwestor dokładnie wie, w co inwestuje.

Fundusze pasywne mają jednak również swoje wady. Wśród nich wymienia się przede wszystkim niską elastyczność, ponieważ zazwyczaj w sytuacji, kiedy dany rynek notuje spadki, wówczas osoba zarządzająca funduszem nie ma możliwości uniknięcia strat. 

W przypadku funduszy pasywnych inwestor musi się liczyć też z ryzykiem błędu odwzorowania. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, kiedy fundusz indeksowy nie będzie w stanie idealnie odwzorować przyjętego indeksu, przez co ostateczne jego wynik będzie gorszy. Czasami inwestorzy decydujący się na inwestowanie pasywne za wadę tej metody uznają wysokie koszty, uniemożliwiające dobre odwzorowanie indeksu. 

Fundusze pasywne – na co powinien zwracać uwagę inwestor?

Osoba, która chce zacząć inwestować w fundusze pasywne, powinna wziąć pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim konstrukcję benchmarku, która pokazuje, jaki indeks ma odwzorować dany fundusz. Można kierować się też wysokością opłat za zarządzanie. Chociaż zazwyczaj są one niższe niż w przypadku funduszy aktywnych, to warto sprawdzić, czy są pobierane wyłącznie przy zakupie, sprzedaży czy dodatkowo musimy płacić także prowizje maklerskie.

Ostatnim aspektem, który jest jednym z najistotniejszych w przypadku funduszy pasywnych zarządzanych to błąd odwzorowania, którego celem jest odzwierciedlenie zachowania danego indeksu. Im będzie on lepiej odwzorowany, tym lepiej dla inwestora.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły