Ile wynosi dodatek aktywizacyjny 2023? Kto może go otrzymać?

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy mogą liczyć na zasiłek. Wydawałoby się, że to rozwiązanie, które wspiera bierność. Jednak państwo stosuje też inne instrumenty, dzięki którym można aktywnie poszukiwać zatrudnienia, a jednocześnie być wspieranym przez Urząd Pracy (UP). Takim rozwiązaniem jest dodatek aktywizacyjny dla osoby bezrobotnej, która własnymi siłami znalazła nową pracę. Czy zdobycie dodatku jest trudne?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny 2023 Kto może go otrzymać

Komu przysługuje dodatek za znalezienie pracy?

Dodatek za znalezienie pracy to propozycja skierowana do osób, które posiadają status bezrobotnego i są zarejestrowane w miejscowym UP. Ponadto posiadają pełne prawo do pobierania zasiłku. Osoba, która chce otrzymać wsparcie w postaci dodatku musi aktywnie poszukiwać zatrudnienia, ale istnieje również inna możliwość. 

Jeśli bezrobotny dostał skierowanie z UP i został w ten sposób zatrudniony, to również może skorzystać z dodatku. Jednak musi to być praca w niepełnym wymiarze pracy, a jej wynagrodzenie będzie niższe niż aktualna płaca minimalna, obowiązująca w danym roku podatkowym. 

Jednocześnie wiele osób zastanawia się, ile czasu trzeba być bezrobotnym, żeby dostać dodatek aktywizacyjny. Tymczasem jest to uzależnione od otrzymania zasiłku. Jeśli dana osoba spełnia kryteria do pobierania zasiłku, to będzie jej przysługiwał również dodatek aktywizacyjny. Te dwa świadczenia są ze sobą powiązane. Zasiłek może otrzymać osoba, która przepracowała 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy i ustał jej okres zatrudnienia.

Warto także pamiętać, że jeśli w trakcie pobierania dodatku aktywizacyjnego jego beneficjent zmieni pracodawcę, to może dalej z niego korzystać. Warunek jest jeden – nie może dojść do ustania zatrudnienia, a między umowami o pracę nie powinno być żadnych przerw. 

Jakie dokumenty są wymagane, aby dostać dodatek aktywizacyjny?

Sam dodatek nie jest przyznawany automatycznie przez urząd. Osoba, która chce go otrzymać musi złożyć do Urzędu Pracy komplet dokumentów razem z wnioskiem o dodatek. Należą do nich:

  • zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego, które potwierdza zdobycie nowej pracy. Może to być także poświadczenie o wykonywaniu innej pracy o charakterze zarobkowym,
  • umowa o pracę – najważniejszy dokument, który jest dowodem na podjęcie zatrudnienia,
  • deklaracja dla UP – zobowiązuje świadczeniobiorcę o informowaniu urzędu o swoim aktualnym statusie zatrudnienia.

We wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego uposażone podaje swoje dane personalne, kontaktowe oraz adres korespondencyjny. Dodatkowo powinien wskazać, w jaki sposób nastąpiło jego zatrudnienie – czy była to zasługa UP, czy też stało się tak z jego inicjatywy. 

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2023?

Wielu szukających zatrudnienia zastanawia się, ile wynosi dodatek aktywizacyjny w roku 2023. Jego wysokość jest uzależniona od aktualnego zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ dodatek stanowi dokładnie połowę jego wartości. W 2023 roku zasiłek wynosił 1304,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące. W kolejnych okresach ta kwota obniża się do 1024,10 zł brutto. Według tych zasad dodatek aktywizacyjny będzie wynosił 652,10 zł netto.

Jednak i w tym wypadku występują pewne wyjątki od tej reguły. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia i jego wysokości podejmuje starosta. Może to oznaczać, że urzędnik zdecyduje się przyznać mniejszość ilość pieniędzy – może być tak w przypadku, gdy na lokalnym rynku pracy panuje niskie bezrobocie i nie ma potrzeby aktywizacji zatrudnionych.

Jednocześnie o wysokości świadczenia decyduje też staż pracy bezrobotnego. Osoba, która przepracowała kilkanaście lat dostanie wyższy dodatek niż ktoś, kto przepracował jedynie kilka miesięcy. W tym wypadku jego uposażenie będzie bliższe połowy oficjalnego zasiłku. 

Kwota dodatku może zależeć także od wysokości wynagrodzenia. Jest tak w przypadku, gdy świadczeniobiorca jest zatrudniony w niepełnym wymiarze pracy. W takich sytuacjach dodatek będzie stanowił różnicę między wysokością minimalnego wynagrodzenia, a kwotą, jaką otrzymuje nowo zatrudniony. Nie może to być kwota większa niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenie jest wypłacane tuż po zakończeniu miesiąca. Termin ustala UP, jednak nie może on być dłuższy niż 2 tygodnie od chwili zakończenia miesiąca. 

W jakich sytuacjach nie można skorzystać z dodatku?

W życiu zdarzają się także sytuacje, w których pomimo posiadania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku nie można otrzymać dodatku aktywizacyjnego. Jedną z nich jest zatrudnienie się u poprzedniego pracodawcy. W takim wypadku pracownicy UP mogą podejrzewać, że pracownik zwolnił się tymczasowo – w celu wyłudzenia dodatku.

Ze świadczenia nie skorzystają również osoby, które urząd skierował do wykonywania robót publicznych lub prac o charakterze interwencyjnym. Nie będzie to także dobre rozwiązanie dla osób, które znalazły zatrudnienie poza granicami Polski. Z ubiegania się o to świadczenie są wykluczone także osoby, które przymusowo znalazły się na bezpłatnym urlopie. Nie mają po prostu statusu bezrobotnego i formalnie ciągle pozostają do dyspozycji pracodawcy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły