Błędny przelew bankowy – co robić? Czy da się odzyskać pieniądze?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

Czy doświadczyłeś kiedykolwiek w swoim życiu uczucia niepokoju, które po chwili przeradza się w panikę? Tak często dzieje się w sytuacji, gdy wysyłamy ważny przelew, by za moment zorientować się, że właśnie wpisaliśmy błędne dane, a pieniądze zostały przesłane na niewłaściwe konto. Taka pomyłka potrafi zmrozić krew w żyłach. Czy jednak mamy powody do obaw w podobnych sytuacjach? Sprawdź, co się stanie, gdy wykonasz błędny przelew bankowy.

Błędny przelew bankowy – co robić Czy da się odzyskać pieniądze

Błędny przelew bankowy – jakie pomyłki zdarzają się najczęściej?

Jest kilka błędów podczas wypełniania danych do przelewu. Zobaczmy pomyłki, które nie niosą ze sobą groźnych konsekwencji, ale także wymagające dodatkowego działania z naszej strony i interwencji banku:

• Błędne dane przelewu –  wpisujemy nieprawidłowego adresata, mylimy dane osobowe, nazwę firmy itp. Nie jest to pomyłka, przez którą możemy mieć spore problemy. Jeśli wpiszemy poprawny numer konta bankowego, niezależnie od podanych danych adresowych odbiorcy, pieniądze i tak wylądują na jego rachunku. Problemem może być jedynie sytuacja, w której odbiorca wymaga poprawnego użycia danych z powodu prowadzenia księgowości firmy, ale zawsze można dokonać stosownej korekty.

• Błędna kwota przelewu – tutaj sprawa jest trochę poważniejsza, ponieważ jeśli nie zorientujemy się, że popełniliśmy błąd, wpisując inną kwotę za usługę niż wymaga tego od nas odbiorca, może się zdarzyć, że poniesiemy dodatkowe koszty. Wszystko oczywiście zależy od umów, jakie posiadamy. W takiej sytuacji możemy np. zalegać z opłatą za energię elektryczną, czy inne rachunki. Warto dokładnie sprawdzić kwotę przelewu, aby później uniknąć karnych odsetek za nieterminowe opłaty. W przypadku zakupów online, zazwyczaj otrzymamy informację ze sklepu, że nie została uiszczona wystarczająca opłata za towar, który z tego powodu nie może być wydany klientowi. Wystarczy wtedy po dogadaniu się ze sprzedawcą, wykonać kolejny przelew uzupełniający wymaganą kwotę.

• Błędny numer rachunku bankowego – to jest najgorsza z możliwych pomyłek, o których piszemy. Dlaczego? Nic strasznego nie stanie się, gdy np. opuścimy jedną cyfrę w numerze konta bankowego, ponieważ system od razu wychwyci nasz błąd. Gorzej, gdy pomylimy konkretne cyfry, a numer konta, który niejako „stworzymy” będzie już w rejestrach bankowych. Wtedy po prostu niewłaściwa osoba otrzyma nasze pieniądze.

Jeżeli odbiorcą przelewu był Urząd Skarbowy, pieniądze możemy odzyskać po złożeniu deklaracji podatkowej. Innym rozwiązaniem jest odjęcie nadpłaty w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jednak zaistniałą sytuację obowiązkowo musimy zgłosić pracownikom urzędu.

Jeżeli błędny przelew dotyczy raty w banku, firmie pożyczkowej lub opłaty za rachunki, trudno będzie uniknąć odsetek karnych za niedotrzymanie terminu. Oczywiście, o ile omyłkowo wysłaliśmy zbyt małą kwotę. W przypadku przelewu na zbyt wysoką sumę, możemy potraktować nadwyżkę jako nadpłatę. Wszystko zależy od regulaminu obowiązującego w danej instytucji.

Podałem zły numer konta – co teraz?

Gdy nasz przelew dotrze do omyłkowego adresata, musimy zgłosić tę sprawę do naszego banku. Nie spodziewajmy się jednak, że bank posiadając dane klientów, udostępni nam kontakt do osoby, która otrzymała nasz przelew. Wiele osób myśli, że mogłoby w łatwy i szybki sposób załatwić tego typu pomyłkę, po prostu wykonując telefon, pisząc e-maila do właściciela rachunku, na którym znalazł się błędny przelew. To tak nie działa, ponieważ bank obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. Dlatego całą procedurą odzyskania pomyłkowo wysłanych pieniędzy zajmuje się bank, w którym posiadamy konto.

W takiej sytuacji nasz bank powiadomi bank odbiorcy o błędnym przelewie. Właściciel rachunku, na który trafił nasz przelew, będzie miał 30 dni na zwrot środków. Jeśli po tym terminie nie otrzymamy zwrotu, możemy wejść na drogę sądową.

Co zrobić, jeśli pomyliłeś się w kwocie przelewu?

W Internecie krążą historie o tym, jak trudne może być odzyskanie pieniędzy po wykonaniu pomyłkowego przelewu. Rzadko zdarza się jednak, że takie sytuacje nie są rozwiązane polubownie, ponieważ reguluje je artykuł 405 Kodeksu Cywilnego, który brak zwrotu przelewu traktuje jako przywłaszczenie sobie pieniędzy i uznaje za bezpodstawne wzbogacenie się, które jest wykroczeniem. Aby jednak nie narażać się na niepotrzebny stres i nie tracić czasu na odkręcenie sytuacji, lepiej dwa razy przyjrzeć się danym, które wpisujemy do formularza przelewu bankowego.

Jeśli wykonamy przelew na większą kwotę niż potrzeba, należy skontaktować się z jego odbiorcą. Jedną z możliwości jest odesłanie pieniędzy na nasz rachunek. Jeśli odbiorcą jest nasz kontrahent, możliwe jest potraktowanie pozostałej sumy jako nadwyżki, która zostanie uwzględniona na koniec okresu rozliczeniowego. Kiedy sprzedawca nie będzie chciał dobrowolnie zwrócić pieniędzy, warto skontaktować się z bankiem. W takiej sytuacji może on wysłać właścicielowi rachunku wezwanie do zapłaty, czyli zwrócenia pieniędzy. Należy jednak liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za taką możliwość. Gdy ta droga nie okaże się skuteczna, pozostaje Ci zgłoszenie sprawy na policję.

Jak odzyskać pieniądze z błędnego przelewu?

Wraz z wejściem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2018 poz. 1075) możemy liczyć na łatwiejszą procedurę odzyskiwania pieniędzy. Jedną z podstawowych możliwości odzyskania pieniędzy z błędnie zrealizowanego przelewu jest zwrócenie się o pomoc do banku, w którym posiadamy konto. W tym celu należy dostarczyć instytucji odpowiednie pismo reklamacyjne. Powinno ono zawierać przede wszystkim dane nadawcy przelewu oraz numer jego rachunku, numer konta odbiorcy, kwotę, a także datę zlecenia.

Następnie bank zgłosi się do osoby, która otrzymała niewłaściwy przelew z informacją o konieczności zwrotu pieniędzy. Czas oczekiwania na odzyskanie przelanej kwoty wynosi maksymalnie 30 dni roboczych. W takiej sytuacji instytucja bankowa może obciążyć nas wyżej wspomnianą opłatą za pośredniczenie w transakcji oraz wezwanie do zapłaty. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych opłat znajdziemy w regulaminie świadczonych usług danego banku. Taką możliwość mamy, kiedy przelew zostanie już zaksięgowany.

Kiedy zorientujemy się o błędnie wykonanej transakcji przed sesją elixir, możemy wycofać zlecenie z poziomu swojego konta. Jednak nie wszystkie banki umożliwiają taką operację. Jeśli nie znajdziemy takiego rozwiązania, wówczas należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem banku w celu dokonania zgłoszenia reklamacji.

Błędny przelew – co robić krok po kroku

W skrócie należy kierować się następującymi krokami:

  1. Spróbuj anulować przelew przez aplikację lub bankowość elektroniczną.
  2. Poproś o pomoc pracownika banku – być może da się anulować przelew w taki sposób.
  3. Zgłoś reklamację do własnego banku. Powinien on poinformować bank odbiorcy o zaistniałej sytuacji, a ten ma obowiązek poprosić o zwrot odbiorcę przelewu. Odbiorca przelewu ma na tę czynność 30 dni od otrzymania informacji o błędzie.
  4. Jeżeli odbiorca przelewu nie będzie chciał dobrowolnie zwrócić niesłusznie otrzymanej kwoty, to pozostaje jedynie droga sądowa. W tym momencie otrzymamy od banku odbiorcy informacje o jego personaliach, aby móc prawidłowo wytoczyć proces.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły