Abonament RTV – ile kosztuje i kto może go nie płacić?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

Według aktualnie obowiązujących przepisów każdy, kto posiada w swoim domu lub mieszkaniu odbiornik radiowo-telewizyjny jest zobowiązany do jego zarejestrowania w ciągu 14 dni od momentu nabycia. Ma to odzwierciedlenie w konieczności regularnego opłacania abonamentu RTV. Chcesz dowiedzieć się, czy masz zadłużenie z tego tytułu? Czy abonament RTV trzeba w ogóle płacić? Oto kilka najistotniejszych informacji na rok 2022!

radio

Abonament RTV – co to takiego?

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, która pozwala na realizację tzw. misji publicznej. Obowiązek jego opłacania został nałożoopłany już w 2005 roku, kiedy to weszła Ustawa o opłatach abonamentowych. Dzięki temu, że obowiązek zapłacenia abonamentu ciąży na wszystkich osobach posiadających odbiorniki w swoim domu w Polsce jest możliwość korzystania z publicznej telewizji i to bez dodatkowych opłat (oprócz abonamentu).

Co grozi za nieuregulowanie płatności za abonament RTV?

Brak spłaty abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, a w skrajnych przypadkach nawet zajęciem takowej kwoty przez komornika bezpośrednio z rachunku bankowego dłużnika. Osoby, które posiadają w swoim gospodarstwie domowym radio lub telewizor, są zobowiązane do opłacenia abonamentu RTV, który w 2022 wynosi:

 • dla radioodbiorników: 7,50 złotych miesięcznie;
 • dla telewizorów: 24,90 złotych miesięcznie.

Obowiązek opłacenia abonamentu RTV ciąży na wszystkich Polakach (oprócz wyjątków, o których wspominamy poniżej). W przypadku braku uregulowania obowiązku abonamentowego, na taką osobę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. Oznacza to, że dla radioodbiorników grzywna może wynosić nawet do 225 złotych, natomiast dla telewizorów aż 747 złotych. Dla wielu osób te kwoty mogą zrujnować domowy budżet, dlatego warto odpowiednio wcześnie opłacić abonament jeśli zachodzi taka konieczność.

Wysokość abonamentu RTV w skali miesiąca nie jest duża, dlatego coraz więcej osób decyduje się na kupno telewizorów i radioodbiorników do swoich domów. Aby sfinansować kupno wymarzonego telewizora i nie tylko można skorzystać z atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek ratalnych. Artykuł: „Pożyczka na RTV i AGD” z pewnością będzie pomocy w celu doboru odpowiedniego sposobu finansowania zakupu telewizora lub innego sprzętu RTV.

Abonament RTV – jak opłacić i sprawdzić zaległość?

O czym jeszcze warto wspomnieć, analizując abonament RTV? Jak sprawdzić zaległość wynikającą z braku wniesienie opłaty? To bardzo proste. Każdy, kto posiada telewizor lub radioodbiornik (nawet jeśli z niego nie korzysta), musi opłacić abonament w ciągu 14 dni od daty zakupu urządzenia. Aby dokonać zapłaty za abonament RTV, należy po uprzedniej rejestracji odbiornika zapisać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta.

Uwaga! Numer rachunku można sprawdzić w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju lub bezpośrednio na stronie Internetowej tej instytucji. Wystarczy w tym celu podać swój ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny abonenta, nadany podczas rejestracji sprzętu.

Co ciekawe, zaległy abonament RTV przedawnia się po 5 latach od czasu wystąpienia obowiązku jego zapłaty, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności i nie zostało wszczęte żadne postępowanie egzekucyjne.

Stan zadłużenia można sprawdzić na trzy proste sposoby, a mianowicie:

 1. Poprzez infolinię Poczty Polskiej pod numerem +48 438 420 606. Infolinia dostępna jest w dni robocze od 8:00 do 20:00, a w celu identyfikacji dzwoniącego wystarczy podać imię i nazwisko oraz opcjonalnie numer abonenta.
 2. Drogą e-mailową, przesyłając swoje zapytanie na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl
 3. Korespondencją tradycyjną na adres: 

Poczta Polska S.A

COF Wydział Abonamentu RTV

ul. Bernardyńska 15

85-940 Bydgoszcz

W kwestii zaległości wynikających z braku opłat abonamentu RTV w skrajnych przypadkach można spotkać się z zajęciem komorniczym. W tym przypadku warto zapoznać się z artykułem: Skąd komornik wie, gdzie pracuję? 5 sposobów na komorników. To zbiór najważniejszych informacji o metodach pracy komornika oraz sposobach ukrycia swoich finansów.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Wiele osób w dzisiejszych czasach zastanawia się, czy trzeba płacić abonament RTV. Ogólny obowiązek uregulowania tego typu świadczenia ciąży na wszystkich osobach mieszkających na terenie Polski, posiadających radioodbiorniki i telewizory. Są jednak pewne kwestie, które zwalniają z konieczności płacenia abonamentu RTV. Poniżej znajdziesz listę ludzi zwolnionych z tego obowiązku. Zaliczają się do niej głównie osoby:

 • posiadające orzeczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności (I grupa inwalidzka);
 • bezrobotne;
 • po 60 roku życia z prawem do emerytury nieprzekraczającym 50% podstawowego wynagrodzenia w kraju;
 • po 75 roku życia;
 • niesłyszące z całkowitą głuchotą lub upośledzeniem słuchu;
 • pobierające rentę ZUS;
 • niewidome, u których ostrość widzenia nie przekracza 15%;
 • posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy;
 • pobierają świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia przedemerytalne.

Jak widać na powyższych przykładach, przepisy jasno określają, kto i w jakich sytuacjach może zostać zwolniony z konieczności płacenia abonamentu RTV. Wbrew pozorom jest to duża grupa ludzi w Polsce, co przekłada się na znacznie mniejszą kwotę wpływów z abonamentu do budżetu państwa. 

Kontrola opłacania abonamentu RTV – na czym polega?

Kontrole opłacania abonamentu RTV przeprowadzają najczęściej uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Warto zaznaczyć, że jednostką organizacyjną, która zarządza tego typu sprawami, jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy tej instytucji, którzy przeprowadzają kontrolę, muszą przede wszystkim okazać upoważnienie do wykonywania tego typu czynności wraz ze swoją legitymacją służbową.

To ważne! Osoba kontrolowana powinna podczas prowadzenia czynności okazać dowód potwierdzający rejestrację radioodbiorników i telewizorów oraz umożliwić pracownikowi PP przeprowadzenie kontroli.

Kiedy w ramach prowadzonych działań zostaną wykryte niezarejestrowane urządzenia, pracownik PP musi pobrać opłatę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty przez daną osobę informacja ta przekazywana jest do Urzędu Skarbowego, celem pobrania danej kwoty od dłużnika.

Osoba, na której ciąży obowiązek opłacenia abonamentu RTV musi to zrobić w ciągu 7 dni od czasu wykrycia urządzenia przez pracownika kontroli Poczty Polskiej. Po tym terminie sprawa przekazywana jest do US. Warto wiedzieć, że zaległy abonament RTV w 2022 wciąż jest kontrolowany, a Urząd Skarbowy co roku zasila swoje konta o kwoty rzędu nawet 1,5 miliona złotych.

Kiedy następują duże zaległości, do zajęcia się sprawą zostaje zatrudniony komornik, który posiadając numer niezarejestrowanego telewizora, może zająć konta bankowe, pensje, nadpłaty podatku dochodowego lub emerytury celem odzyskania zaległego abonamentu RTV.

Co zrobić kiedy urząd dowiedział się o zaległościach z tytułu abonamentu RTV?

Opłata abonamentu RTV poza wyjątkami to obowiązek, który leży po stronie wszystkich obywateli Polski, posiadających radioodbiorniki lub telewizory w domach. W skrajnych sytuacjach braku uregulowania abonamentu można narazić się na kontakt ze strony komornika lub wiele innych nieprzyjemności.

Kiedy w grę wchodzą już zajęcia komornicze, warto przejrzeć artykuł: Podpowiadamy, jak szybko spłacić komornika!

Słowem podsumowania, kiedy organy kontrolujące dowiedziały się o braku zarejestrowania radioodbiornika lub telewizora i nałożyły karę, zdecydowanie najlepszym możliwym wyjściem jest opłacenie jej tak szybko, jak tylko to możliwe. Dzięki temu można uniknąć wielu nieprzyjemności związanych z windykacją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły