500 Plus a PIT za 2021 rok. Czy wpływa na zwrot podatku?

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Do końca kwietnia każdy obywatel jest zobowiązany do wysłania poprawnie wypełnionego dokumentu PIT za 2021 rok. Najłatwiejszym sposobem rozliczenia jest skorzystanie z programu online służącego do wypełnienia deklaracji PIT. Jednak co w przypadku, gdy znajdujemy się w gronie osób korzystających ze świadczenia programu 500 Plus? Sprawdź, czy 500+ wpływa na zwrot podatku.

500-plus

Spis treści:

Program 500 Plus

Świadczenia dotyczące Programu 500 Plus realizowane są w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Program został wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia wejście w życie pomocy finansowej przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości życia wielu rodzin. Program ma na celu ograniczenie i całkowite wyeliminowanie ubóstwa, wzrost liczby urodzeń dzieci oraz stanowi dodatkową inwestycję w rodzinach wielodzietnych. Okres rozliczeniowy świadczenia 500 Plus potrwa do 31 maja 2022 roku. Jeżeli korzystamy z możliwości otrzymania świadczenia, warto kolejne pojawiające się zmiany i decyzje na bieżąco śledzić. Z pewnością program, który został wprowadzony w życie kilka lat temu, poprawił jakość życia w niejednej rodzinie. Wiele osób dzięki 500+ mogło zaciągnąć większą pożyczkę. Niestety jednak jak wynika z niektórych badań, liczba narodzin sukcesywnie spada. Musimy przygotować się na wszelkie nadchodzące zmiany Rządu.

500 Plus

Kto może skorzystać ze świadczenia 500+?

Już od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na stan majątkowy ich rodziców. Wnioski przyjmowane są już również na pierwsze dziecko. Wsparcie w postaci dodatkowej gotówki w wysokości 500 złotych mogą uzyskać również dzieci i młodzież przebywająca w domu dziecka lub rodzinie zastępczej. Program skierowany jest również dla rodzin, w których znajduje się również osoba niepełnosprawna. Otrzymanie dodatkowego wsparcia finansowego wymaga jednak spełniania kilku podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 1100 zł. W drugim warunku zaznaczono, aby świadczenie mogło zostać zrealizowane, osoba niepełnosprawna nie może otrzymywać więcej niż 1600 złotych brutto od pomocy publicznej. Prawdopodobnie w bieżącym roku świadczenia na osoby niepełnosprawne zostaną obniżone.

Podatek PIT za 2021 rok – czy trzeba zapłacić podatek za 500 Plus?

Podatek dochodowy PIT za 2021 rok musimy złożyć do 2 maja 2022 roku. Możemy dokonać tego za pośrednictwem strony internetowej lub odwiedzając placówkę Urzędu Skarbowego. Wiele rodzin posiadających dzieci zastanawia się, czy w rozliczeniu PIT są oni zobowiązani do zaznaczenia, że aktywnie pobierają świadczenia z Programu 500 Plus. Rozwiewając wszystkie wątpliwości – rozliczenie podatników nie musi zawierać informacji o wszystkich kwotach otrzymywanych ze świadczenia “Rodzina 500 Plus”. W przypadku wprowadzenia informacji o otrzymywanych środkach finansowych z programu 500+ nie będzie ono wpływało na kwotę wolną od podatku.

Rozliczenia PIT – kwota wolna od podatku za 2021 rok

Kwota wolna od podatku z roku na rok może ulec zmianie. Jest to wysokość dochodu, od której obywatele nie są zobowiązani do odprowadzania podatku. Kwota wolna od podatku obowiązuje jedynie osoby, które rozliczają swoje przychody w PIT-36 lub PIT-37. W przypadku, jeżeli nasze uzyskane dochody za rok 2021 były zdecydowanie niższe, niż został wyznaczony próg kwoty wolnej od podatku, podatnicy zobowiązani są do wypełnienia zeznania podatkowego. W 2021 roku osoby, które otrzymały dochód w wysokości nieprzekraczającej 8000 zł, nie będą musiały odprowadzać podatku. Jeżeli znamy już wysokość kwoty wolnej od podatku obowiązującej w naszym państwie, jesteśmy w stanie samodzielnie obliczyć podstawę opodatkowania, od której płacimy podatek do Urzędu Skarbowego.

Kto nie musi wypełniać rozliczenia podatkowego PIT?

Osoby, które nie otrzymywały żadnego dochodu w ciągu całego roku rozliczeniowego podatku PIT i nie posiadają założonej działalności gospodarczej, nie są zobowiązane do wypełniania wniosku rozliczenia PIT i wysłania do Urzędu Skarbowego.

Do rozliczenia podatkowego nie są zaliczane świadczenia takie jak Program Rodzina 500 Plus, alimenty oraz wszystkie zasiłki otrzymywane przez pomoc społeczną. Co więcej, innym źródłami wymienionymi w ustawie Art. 21 o podatku dochodowym wymienione są również otrzymywane przez osobę renty inwalidów wojskowych i wojennych, niektóre odprawy oraz odszkodowania. Zgodnie z przepisami zwolnione od podatku dochodowego są dodatkowo wygrane otrzymane w różnego rodzaju loteriach w przypadku gdy jednorazowa wygrana nie przekracza kwoty 2280 zł.

Prawo do ulgi podatkowej dla osób korzystających z programu 500 Plus

Jak już wspomnieliśmy, prawo do otrzymania ulgi podatkowej mają osoby korzystające z programu “Rodzina 500 Plus”. Z reguły wiadomo, że świadczenie ma za zadanie dostarczenie pomocy rodzinom wielodzietnym i zaspokojeniem ich wszystkich potrzeb. Kwota 500 Plus otrzymywana przez niektóre rodziny została zwolniona z opodatkowania. Każdy podatnik ma prawo pominąć te dochody w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok. Wyłączenie świadczenia z opodatkowania dotyczy wszystkie osoby, niezależnie od ich sytuacji materialnej, czy liczby posiadanych dzieci i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia ze świadczenia 500 Plus. Pamiętajmy również, że osoby pobierające dodatkowe środki pieniężne z Programu 500+ mogą starać się również o uzyskanie dodatkowej pomocy finansowej w postaci świadczenia tzw. ulgi prorodzinnej.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 4 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły