500 Plus a PIT za 2019 rok. Czy wpływa na zwrot podatku?

6 kwietnia 2020

Do końca kwietnia każdy obywatel jest zobowiązany do wysłania poprawnie wypełnionego dokumentu PIT za 2019 rok. Najłatwiejszym sposobem rozliczenia jest skorzystanie z programu online służącego do wypełnienia deklaracji PIT. Jednak co w przypadku, gdy znajdujemy się w gronie osób korzystających ze świadczenia programu 500 Plus? Sprawdź, czy 500+ wpływa na zwrot podatku. 


Spis treści:

Program 500 Plus

Świadczenia dotyczące Programu 500 Plus realizowane są w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Program został wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia wejście w życie pomocy finansowej przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości życia wielu rodzin. Program ma na celu ograniczenie i całkowite wyeliminowanie ubóstwa, wzrost liczby urodzeń dzieci oraz stanowi dodatkową inwestycję w rodzinach wielodzietnych. Okres rozliczeniowy świadczenia 500 Plus potrwa do 2021 roku. Jeżeli korzystamy z możliwości otrzymania świadczenia, warto kolejne pojawiające się zmiany i decyzje na bieżąco śledzić. Z pewnością program, który został wprowadzony w życie kilka lat temu, poprawił jakość życia w niejednej rodzinie. Niestety jednak jak wynika z niektórych badań, liczba narodzin sukcesywnie spada. Musimy przygotować się na wszelkie nadchodzące zmiany Rządu.

500 Plus

Kto może skorzystać ze świadczenia 500+?

Już od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na stan majątkowy ich rodziców. Wnioski przyjmowane są już również na pierwsze dziecko. Wsparcie w postaci dodatkowej gotówki w wysokości 500 złotych mogą uzyskać również dzieci i młodzież przebywająca w domu dziecka lub rodzinie zastępczej. Program skierowany jest również dla rodzin, w których znajduje się również osoba niepełnosprawna. Otrzymanie dodatkowego wsparcia finansowego wymaga jednak spełniania kilku podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 1100 zł. W drugim warunku zaznaczono, aby świadczenie mogło zostać zrealizowane, osoba niepełnosprawna nie może otrzymywać więcej niż 1600 złotych brutto od pomocy publicznej. Prawdopodobnie w bieżącym roku świadczenia na osoby niepełnosprawne zostaną obniżone.

Twoim jedynym dochodem jest świadczenie 500 Plus? Zobacz Ranking najlepszych pożyczek na 500 Plus!

 

Podatek PIT za 2019 rok – czy trzeba zapłacić podatek za 500 Plus?

Jak powszechnie wiadomo, podatek dochodowy PIT za 2019 rok musimy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku. Możemy dokonać tego za pośrednictwem strony internetowej lub odwiedzając placówkę Urzędu Skarbowego. Wiele rodzin posiadających dzieci zastanawia się, czy w rozliczeniu PIT są oni zobowiązani do zaznaczenia, że aktywnie pobierają świadczenia z Programu 500 Plus. Rozwiewając wszystkie wątpliwości – rozliczenie podatników nie musi zawierać informacji o wszystkich kwotach otrzymywanych ze świadczenia “Rodzina 500 Plus”. W przypadku wprowadzenia informacji o otrzymywanych środkach finansowych z programu 500+ nie będzie ono wpływało na kwotę wolną od podatku.

Rozliczenia PIT – kwota wolna od podatku za 2019 rok

Kwota wolna od podatku z roku na rok może ulec zmianie. Jest to wysokość dochodu, od której obywatele nie są zobowiązani do odprowadzania podatku. Kwota wolna od podatku obowiązuje jedynie osoby, które rozliczają swoje przychody w PIT-36 lub PIT-37. W przypadku, jeżeli nasze uzyskane dochody za rok 2019 były zdecydowanie niższe, niż został wyznaczony próg kwoty wolnej od podatku, podatnicy zobowiązani są do wypełnienia zeznania podatkowego. W 2020 roku osoby, które otrzymały dochód w wysokości nieprzekraczającej 8000 zł, nie będą musiały odprowadzać podatku. Jeżeli znamy już wysokość kwoty wolnej od podatku obowiązującej w naszym państwie, jesteśmy w stanie samodzielnie obliczyć podstawę opodatkowania, od której płacimy podatek do Urzędu Skarbowego.

Kto nie musi wypełniać rozliczenia podatkowego PIT?

Osoby, które nie otrzymywały żadnego dochodu w ciągu całego roku rozliczeniowego podatku PIT i nie posiadają założonej działalności gospodarczej, nie są zobowiązane do wypełniania wniosku rozliczenia PIT i wysłania do Urzędu Skarbowego.

Do rozliczenia podatkowego nie są zaliczane świadczenia takie jak Program Rodzina 500 Plus, alimenty oraz wszystkie zasiłki otrzymywane przez pomoc społeczną. Co więcej, innym źródłami wymienionymi w ustawie Art. 21 o podatku dochodowym wymienione są również otrzymywane przez osobę renty inwalidów wojskowych i wojennych, niektóre odprawy oraz odszkodowania. Zgodnie z przepisami zwolnione od podatku dochodowego są dodatkowo wygrane otrzymane w różnego rodzaju loteriach w przypadku gdy jednorazowa wygrana nie przekracza kwoty 2280 zł.

Prawo do ulgi podatkowej dla osób korzystających z programu 500 Plus

Jak już wspomnieliśmy, prawo do otrzymania ulgi podatkowej mają osoby korzystające z programu “Rodzina 500 Plus”. Z reguły wiadomo, że świadczenie ma za zadanie dostarczenie pomocy rodzinom wielodzietnym i zaspokojeniem ich wszystkich potrzeb. Kwota 500 Plus otrzymywana przez niektóre rodziny została zwolniona z opodatkowania. Każdy podatnik ma prawo pominąć te dochody w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok. Wyłączenie świadczenia z opodatkowania dotyczy wszystkie osoby, niezależnie od ich sytuacji materialnej, czy liczby posiadanych dzieci i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia ze świadczenia 500 Plus. Pamiętajmy również, że osoby pobierające dodatkowe środki pieniężne z Programu 500+ mogą starać się również o uzyskanie dodatkowej pomocy finansowej w postaci świadczenia tzw. ulgi prorodzinnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.